Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Ukraina – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Ukraina

Program Wschód-Wschód Kijów, Łodź czerwiec/lipiec 2007

     Program Wschód-Wschód, wymiana doświadczeń i tworzenie ruchu bezpieczeństwo dla pacjentów w Polsce i na Ukrainie. Program realizowany z grantu Fundacji Batorego.

     Zawierał uczestnictwo w konferencji Pacjenci dla bezpieczeństwa pacjentów w dniach 1-3 czerwiec 2007 r. dwóch przedstawicieli z Polski: Jolanty Bilińskiej – lidera ruchu bezpieczeństwo dla pacjentów przy WHO, prezesa fundacji Bezpieczeństwo dla pacjentów oraz Barbary Kutryby, dyrektora współpracującego z WHO Europejskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz  wizytę studyjną w dniach 9-11 lipiec 2007 r. trzech przedstawicieli z  Ukrainy oraz przedstawiciela ze strony polskiej – Jolantę Bilińską.

     Podczas konferencji w Kijowie w dniach 1-3 czerwiec 2007 obie przedstawicielki z Polski wygłosiły referaty na  temat  kształtowania sieci liderów europejskich zajmujących się ochroną praw pacjentów, ich sposobem leczenia, zaangażowaniem pacjenta w  systemie opieki zdrowotnej w Europie. W czasie warsztatów padło szereg pytań ze strony ukraińskiej na temat tworzenia struktur administracyjnych związanych z przestrzeganiem praw pacjenta. Na  podstawie działalności fundacji opowiedziałam o drogach dochodzenia roszczeń w okręgowych izbach lekarskich, sądach itp. Aktywnymi uczestnikami warsztatów byli: Fedor Petkanych, Gawriszczewa Irina, Igor Szpak, Jakimienko Olena i oczywiście Wasyl Kvartiuk. W spotkaniu w  Kijowie brała udział Margaret Murphy z Irlandii, która opowiedziała o  śmierci syna, jako przypadku zaniedbań medycznych. Sprowokowało to  uczestników warsztatów do dyskusji na temat tworzenia procedur bezpieczeństwa w placówkach medycznych.

     W ramach wizyty studyjnej w Polsce starałam się, aby program pobytu był poznawczy, dobry merytorycznie i  pozwalał na szersze spojrzenie na tematy bezpieczeństwa.

     Do Polski z Ukrainy przyjechali: Wiktor Serdiuk, Wasyl Kvartiuk i Igor Shpak. W pierwszym dniu wizyty 9 lipca 2007 r. uczestnicy delegacji spotkali się, dyrektorem Henigiem z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  w Krakowie, wysłuchali prezentacji o ośrodku  – Barbara Kutryba, Ewa Dudzik przygotowała prezentacje WHO o programie PAT – podnoszeniu jakości poprzez monitorowanie efektów funkcjonowania szpitala. W ramach wizyty studyjnej przygotowano pobyt w szpitalu im. Rydygiera w Nowej Hucie. Dyrektor Witold Panikło opracował wyniki ankiet dla pacjentów uwzględniające jego zgodę na wykonywanie zabiegów szpitalnych.

     W dniu 10 lipca 2007 r. delegacja odwiedziła Łódż – miasto siedzibę Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów. Podczas spotkania z członkami fundacji omówiono pytania kwestionariusza satysfakcji pacjentów, zasady wdrażania higieny rąk w ramach programu WHO, rola tzw. kącików dla pacjentów w placówkach medycznych.

     W szpitalu im. Barlickiego, jedynym akredytowanym szpitalu województwa łódzkiego Jolanta Błaszczyk, koordynator jakości w ochronie zdrowia przedstawiła procedury bezpieczeństwa dla chorych. W szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki zwiedziliśmy oddział ginekologii i położnictwa, pokazaliśmy najnowocześniejsze urządzenia do diagnostyki płodu, gabinety zabiegowe, sposób komunikacji pacjenta z lekarzem.

     W trzecim dniu wizyty odbyło się spotkanie z Barbarą Kozłowską, dyrektorem Biura Rzecznika Prawa Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Omówiono skargi pacjentów dotyczące ograniczonego dostępu do placówek medycznych, zaniedbań wynikających z  braku przestrzegania procedur medycznych itp. Następnie odbyło się spotkanie z Jarosławem Pinkasem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia ul. Miodowa 15. Omówiono sytuację prawną chorych, regulacje i  rozporządzenia dotyczące spraw pacjentów. Wspomniano o nawiązaniu współpracy między szpitalami uniwersyteckimi w Polsce i na Ukrainie, wspólnych przedsięwzięciach  na rzecz pacjentów. Po południu odbyło się spotkanie w siedzibie Głównego inspektora Sanitarnego w Warszawie ul.  Długa 38/40. tematem spotkania był stan sanitarny kraju, profilaktyka w  zapobieganiu zakażeń.

     Program spotkań był bardzo efektywny. Problemy, które poruszono są początkiem współpracy, realizacji podobnych przedsięwzięć w obu krajach, a także w Europie. Dzięki grantowi Fundacji Batorego udało się nam nawiązać kontakt i wymienić doświadczenia, dzięki którym uda się nam w lepszym stopniu zadbać o  bezpieczeństwo pacjentów. Informację o źródle finansowania grantu przekazałam na spotkaniach Jarosławowi Pinkasowi, wiceministrowi zdrowia, Paulinie Miśkiewicz, dyrektor Biura WHO w Polsce, Barbarze Kozłowskiej, Dyrektorowi Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia oraz w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

     Ponadto na wszystkich spotkaniach z  dyrektorami, menedżerami szpitali oraz pacjentami akcentowaliśmy efekty współpracy możliwe dzięki grantowi Fundacji S. Batorego. Informacja o  projekcie znajduje się na stronie fundacji www.patientsafety.org.pl