Żywienie Pacjentów onkologicznych – Wszystko co musimy wiedzieć!!!!

Eksperci medyczni podkreślają rolę odżywiania w walce z chorobą, zwłaszcza nowotworową. Podkreślają także, iż obecny stan ochrony zdrowia wymaga wielu przekształceń i dostosowania do potrzeb pacjentów. Odżywianie pacjenta onkologicznego jest szczególnie istotne, ponieważ walczy on nie tylko z samą chorobą, ale również z bardzo agresywnym, toksycznym leczeniem.

Firma Marinex International od ponad 23 lat prowadzi badania naukowe nad odżywieniem organizmu człowieka.

Każde z badań firmy Marinex International jednoznacznie dowiodło, że dostarczanie organizmowi tłuszczów zgodnych z jego genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem jest warunkiem koniecznym do uruchomienia podstawowych procesów obronnych – immunologicznych, przeciwzapalnych, krwiotwórczych oraz regeneracyjnych.

Poniżej wypowiedzi naukowców : Pani dr n. med. Aleksandry Kapały, specjalistki w dziedzinie onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych oraz żywienia klinicznego, kierownika Kliniki Żywienia Klinicznego w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie oraz Pana dr hab. n. med. Przemysława Matrasa, Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. Przytaczamy również wypowiedzi dr. n. med. Sławomira Michalaka z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. Krzysztofa Giannopoulosa, kierownika Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr. n. med. Marcina Ekierta z Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Często spotykamy się z pytaniem, czy każdy Pacjent chorujący na nowotwór powinien otrzymać wsparcie żywieniowe. Jak to wygląda w praktyce?

„Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia terapii przeciwnowotworowej, każdy Pacjent, u którego rozpoznaje się nowotwór i wdraża leczenie onkologiczne, powinien zostać skonsultowany przez specjalistę żywienia klinicznego1(dr n. med. A. Kapała).

Dlaczego odżywienie Organizmu ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla Pacjentów onkologicznych?

„Trzeba (…) pamiętać, że każdy rodzaj nowotworu przebiega z niedożywieniem. Pierwszym objawem choroby nowotworowej, niespecyficznym, jest niezamierzona utrata masy ciała. I to jest również pierwszy objaw niedożywienia2(dr hab. n. med. P. Matras).

Jak szeroka jest skala tego zjawiska?

„Około 30 procent Pacjentów przyjmowanych do szpitala, już jest niedożywionych. Ale bardziej zatrważające jest to, że połowa Pacjentów przyjmowanych do szpitala, nabywa lub pogłębia niedożywienie w warunkach szpitalnych2(dr hab. n. med. P. Matras).

Ponad 30 proc. chorych ma wskazania do interwencji żywieniowej, a otrzymało ją z tej puli Pacjentów zaledwie 20 proc. A jakie żywienie otrzymała reszta chorych? Dietę doustną o niejasnym składzie i przeznaczeniu1(dr n. med. A. Kapała).

Eksperci mówią jasno – żywienie jest równorzędnym elementem opieki nad chorym, obok chemio- czy radioterapii. W praktyce jednak, o ile prowadzi się badania naukowe nad wciąż nowymi lekami, dowodów naukowych odnośnie do żywności brak. Z czego wynika?

„Prowadzenie badań w zakresie żywienia jest zadaniem trudnym. Możemy to porównać z sytuacją, w której kazano by udowodnić badaczom, że spadochron jest potrzebny skoczkowi skaczącemu z pokładu samolotu. To fakt i nikt w tym zakresie nie prowadzi badań, w których stawia dwóch skoczków na pokładzie samolotu, jednego wyposaża w spadochron, a drugiego nie i każe im skakać. Przecież wszyscy dokładnie wiemy, jaki byłby finał tego badania. Podobnie jest z żywieniem1(dr n. med. A. Kapała).

Mimo to, istniejące dowody są niepodważalne. Żywienie Pacjentów onkologicznych, prowadzone równolegle z leczeniem, jest niezbędne.

„Dziś mamy już bardzo silne dowody, które wskazują, że żywienie kliniczne wpływa na losy chorego i nie tylko poprawia jakość jego życia, ale realnie wpływa na jego długość, o czym należy wciąż przypominać klinicystom1(dr n. med. A. Kapała).

Dlaczego zatem, mimo rekomendacji i zaleceń, w praktyce nie wdraża się interwencji żywieniowej?

„Lekarze dysponują skalami, które pozwalają im na dokonanie (…) oceny, niestety, zbyt rzadko jeszcze po nie sięgają. Obserwujemy także, że nawet jeśli taka ocena zostanie przeprowadzona, to robione to jest tylko w celu właściwego uzupełnienia dokumentacji medycznej. Lekarze, po dokonaniu oceny, najczęściej nie wyciągają wniosków i nie podejmują interwencji przynoszącej korzyści chorym1(dr n. med. A. Kapała).

Z jakimi działaniami niepożądanymi chemioterapii musi się liczyć Pacjent?

Wszystkie metody systemowego leczenia nowotworów wiążą się z ryzykiem działań niepożądanych. Osoby starsze stanowią grupę ryzyka wystąpienia powikłań, które mogą znacząco wpływać na przebieg leczenia, jego skuteczność oraz jakość życia, a także nasilać istniejące dolegliwości oraz choroby towarzyszące3(dr. n. med. M. Ekiert).

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego obejmują: zespół polekowego uszkodzenia mózgu, tylną odwróconą encefalopatię, łagodną lub ciężką martwiczą encefalopatię. Natomiast powikłania ze strony obwodowego układu nerwowego to najczęściej: polineuropatia czuciowa oraz mieszana polineuropatia czuciowo-ruchowa4(dr. n. med. S. Michalak).

„Najczęściej powikłania neurologiczne powodują takie chemioterapeutyki, jak: cisplatyna, arabinozyd cytozyny, ifosfamid, metotreksat, taksany i alkaloidy barwinka4(dr. n. med. S. Michalak).

Powikłania w postaci mielotoksyczności właściwie towarzyszą chemioterapii. Te bardziej nasilone dotyczą do 30 procent chorych5(prof. K. Giannopoulos).


„W niedawnym badaniu obejmującym chore na raka piersi, czyli największą populację chorych onkologicznych, wykazano, że ryzyko pojawienia się [wtórnej] ostrej białaczki szpikowej zwiększa się 2,5 krotnie5(prof. K. Giannopoulos).

Wnioski:

  • Eksperci mówią jasno: interwencja żywieniowa, prowadzona równolegle z leczeniem podstawowym, zwiększa szanse powodzenia terapii.
  • Lekarze nie mają dostatecznej wiedzy na temat odżywiania Organizmu, a system ochrony zdrowia nie zapewnia kompleksowej opieki w tym względzie.
  • Walcząc o zdrowie swoje lub swoich bliskich w kwestii odżywiania Organizmu zgodnego z jego genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem zaufaj Ekspertom, czyli osobom, które swoją wiedzę opierają na wynikach badań naukowych i doświadczeniu.
  • Firma Marinex w ciągu 23 lat pracy badawczej przeprowadziła ponad 40 badań naukowych u Pacjentów przyjmujących produkowane przez nas oleje rybie, we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi i medycznymi w Polsce i zagranicą. To nadaje nam naukowy obowiązek do wypowiadania się w roli ekspertów o roli niezbędnych genetycznie i fizjologicznie tłuszczów w żywieniu Pacjentów przewlekle chorych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.