Kalendarz dni związanych ze zdrowiem

STYCZEŃ

 • Ostatnia niedziela stycznia – Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd; Światowy Dzień Trędowatych, – święto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i dziennikarza Raoula Follereau jest obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia w około 150 krajach na świecie.
 • Ostatni tydzień stycznia – Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy

LUTY

 • 4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem; Dzień Rakaświęto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem.
 • 11 lutego – Światowy Dzień Chorego – Obchodzony od 1993 roku. Ustanowił go Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r.

MARZEC

 • 18 marca – Europejski Dzień Mózgu – po raz pierwszy w Europie Dzień Mózgu obchodzono 18 marca 1998 roku. Celem jest przede wszystkim propagowanie wiedzy o mózgu. Poza tym informowanie społeczeństwa o roli badań układu nerwowego. W tym celu właśnie organizowane są liczne prelekcje i kampanie edukacyjne.
 • Drugi czwartek marca – Światowy Dzień Nerek– doroczna impreza promocyjno-oświatowa polegająca m.in. na przeprowadzaniu badań profilaktycznych nerek, happeningów, publicznych odczytów, konferencji prasowych oraz akcji edukacyjnych, które mają na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć.
 • 24 marca – Światowy Dzień Walki z Gruźlicą – przypada w rocznicę odkrycia przez Roberta Kocha bakterii odpowiedzialnej za tę chorobę. Niemiecki uczony opublikował wyniki swoich badań nad prątkiem gruźlicy 24 marca 1882 roku. Od tego momentu, przez następne 100 lat postęp medycyny pozwolił na znaczne opanowanie choroby, która od XVII wieku dziesiątkowała mieszkańców Europy.

KWIECIEŃ

 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowiaświęto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia,w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.
 • 11 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona – 11 kwietnia to data urodzin londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia.
 • 17 – 24 kwietnia – Tydzień dla Serca. Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów i hospitalizacji na świecie. W Polsce choroby układu krążenia są przyczyną aż 46% zgonów. To jeden z najgorszych wyników w Europie.

MAJ

 • Pierwszy wtorek maja – Światowy Dzień Astmy – ustanowiony przez Globalną Inicjatywę na Rzecz Astmy Światowy w 1998 roku. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie społecznej uwagi na narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny jakim staje się astma na całym świecie.
 • 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Tego dnia bowiem we Florencji urodziła się najsłynniejsza na świecie pielęgniarka – Florence Nightingale, uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa ( w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).
 • 22 maja – Europejski Dzień Walki z Otyłością – z inicjatywy WHO i Europejskiej Konferencji Ministerialnej w sprawie Walki z Otyłością
 • Trzecia niedziela maja – Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS –organizowany z inicjatywy międzynarodowej organizacji International AIDS Candlelight Memorial. Pierwsze obchody odbyły się w 1984 r.
 • 31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu – organizowany jest przez Światową Organizację Zdrowia od 1988 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.
 • 26 maja – 1 czerwca –Tydzień Promocji Karmienia Piersią – jego celem jest propagowanie i wspieranie karmienia piersią. Obchodzi go ponad 120 krajów.

CZERWIEC

6 czerwca – Światowy dzień Transplantacji

 • 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.
 • 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii – 7 grudnia 1987 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.
 • 27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

SIERPIEŃ

 • 1 – 7 sierpnia – Światowy Tydzień Karmienia Piersią – od 1 do 7 sierpnia, w ponad 170 krajach, trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powtarza swój apel do instytucji związanych ze zdrowiem i pracowników służby zdrowia o wprowadzenie 10 kroków, które pomogą matkom karmić piersią, poprawią zdrowie dzieci i ich szanse na przetrwanie.

WRZEŚIEŃ

 • 9 września – Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego); Dzień Świadomości FASD święto mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej.
 • Druga sobota września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – świętoustanowione przez organizację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest dniem, w którym na całym świecie mówi się o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie.
 • 17 września – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjentów – ustanowiony przez WHO w 2018 r.
 • 21 września – Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera; Światowy Dzień Zapobiegania Chorobie Alzheimera – na świecie jest ponad 11 milionów chorych na chorobę Alzheimera, w Polsce jest ich ponad 200 tysięcy. Szacuje się, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa w ciągu 25 lat liczba chorych podwoi się. Dzień ten obchodzony jest od 1994 r. w około 70 krajach.
 • Trzecia niedziela września – Europejski Dzień Prostaty – dzień ten został ustanowiony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne w 2006 roku. Jego zadaniem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego .
 • Ostatnia niedziela września – Światowy Dzień Serca – Światowy Dzień Serca ma za zadanie zdopingować ludzi na całym świecie do prowadzenia zdrowego trybu życia, a w szczególności do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i kontrolowania wagi swojego ciała, oraz rzucenia palenia. Zdrowy styl życia znacznie redukuje ryzyko chorób a według najnowszych badań efekty mogą być już widoczne po 6 tygodniach.

PAŹDZIERNIK

 • Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi – zainicjowany w 1985 przez Astra Zeneca
 • 1 października – Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C – dzień został ustanowiony w 2004 r. z inicjatywy stowarzyszeń pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Podstawowym celem tej inicjatywy była chęć zwrócenia uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata (wg WHO na świecie zakażonych jest około 170 milionów ludzi).
 • 4 października – Światowy Dzień Onkologii –organizowany przez placówki onkologiczne.
 • 10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – obchody organizowane są od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, której celem jest promocja zdrowia psychicznego, zajmowanie się profilaktyką leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także leczeniem i opieką nad osobami z tego typu schorzeniami.
 • 12 października – Światowy Dzień Reumatyzmu – celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat chorób reumatycznych. W naszym kraju co piąty Polak cierpi na schorzenia o podłożu reumatycznym, z kolei na całym świecie choroby reumatyczne dotykają ponad 100 mln ludzi!
 • 15 października – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi – świętoustanowione w 2008 r. przez Europa Donna (Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi), które ma przypominać kobietom w Europie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi, oraz roli wstępnego wykrywania zachorowań w procesie jego zwalczania.
 • 18 października – Dzień Służby Zdrowia – święto św. Łukasza patrona lekarzy i chorych.
 • 18 października – Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy – ustanowiony przez WHO w 2000 r. Celem jest zwrócenie uwagę na fakt, iż przedłużający się okres życia wiąże się z dramatycznym wzrostem zachorowań i stanów wynikłych z obniżenia poziomu hormonów u kobiet i mężczyzn w średnim wieku.
 • 20 października – Światowy Dzień Osteoporozy – rozpoczynający całoroczną kampanię poświęconą zwiększaniu globalnej świadomości, profilaktyki, diagnostyki i leczenia osteoporozy oraz chorób metabolicznych kości. Światowy Dzień Osteoporozy zorganizowany został po raz pierwszy w 1996 r.

LISTOPAD

 • 14 listopada – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – został ustanowiony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację ds. Cukrzycy oraz Światową Organizację Zdrowia. Termin obchodów nie został wybrany przypadkowo. 14 listopada jest dniem urodzin Fredericka Bantinga, który wraz z Charlesem Bestem jako pierwszy na świecie w roku 1922 zastosował insulinoterapię w leczeniu cukrzycy.
 • Druga lub trzecia środa listopada – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) – międzynarodowe święto, poświęcone tematyce przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat POChP i poprawy opieki nad pacjentami.
 • Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu –obchodzony z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Pomysł zrodził się w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych, gdy jeden z dziennikarzy zaapelował do czytelników gazety,
  w której pracował, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.
 • 22 – 26 listopada – Dni Krwiodawstwa – Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi.

GRUDZIEŃ

 • 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS święto obchodzone corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.
 • 1 – 10 grudnia – Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc – co roku w dniach 1-10 grudnia odbywają się Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Przy tej okazji przypomina się o konieczności systematycznej kontroli płuc. Wcześnie wykryta gruźlica i inne choroby płuc mogą być skutecznie leczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.