Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Europejczycy o błędach medycznych – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Europejczycy o błędach medycznych

Ponad trzy czwarte Europejczyków uważa problem błędów medycznych za istotny, ale tylko niespełna jedna czwarta zetknęła się z nim bezpośrednio – wynika z badania sondażowego przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Do najbardziej nieufnych wobec lekarzy i szpitali należą Polacy.

78% ankietowanych w badaniu Eurobarometer uznało, że błędy medyczne są poważnym problemem, ale tylko 23% przyznało, że doświadczyło błędu medycznego osobiście lub za pośrednictwem rodziny, a mniej niż połowa (40%) obawia się, że taki problem go dotknie. Większość Europejczyków (69%) ufa lekarzom, jednak prawie połowa uważa za prawdopodobne, że w  szpitalu może dojść do poważnego błędu medycznego.

Badanie z cyklu Eurobarometer wskazuje na dość duże różnice w postrzeganiu problemu błędów medycznych przez obywateli poszczególnych państw członkowskich Unii. Najmniej problemu błędów medycznych obawiają się Austriacy, Finowie, Szwedzi, Duńczycy i Estończycy. Natomiast respondenci z Włoch, Polski, Łotwy, Litwy i Cypru najczęściej wyrażali pogląd, że błędy medyczne są poważnym problemem w ich kraju. Z badania wynika, że mieszkańcy tych krajów częściej obawiają się błędów medycznych i mają mniej zaufania do lekarzy, że takiego błędu nie  popełnią.

Spośród uczestniczących w badaniu Polaków, aż 91% wyraziło opinię, że błędy medyczne są dziś w kraju poważnym problemem. Z błędem medycznym (osobiście lub za pośrednictwem kogoś z rodziny) zetknęło się jednak tylko 28% ankietowanych Polaków. Mimo tego tylko co trzeci (34%) ufa, że lekarz nie popełni żadnego błędu, a połowa obawia się, że padnie ofiarą błędu podczas pobytu w szpitalu.

Raport z badania Eurobarometer „Medical errors” opublikowano na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/documents/eb_64_en.pdf