Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Deklaracja Londyńska – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Deklaracja Londyńska

My Pacjenci na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, wyobrażamy sobie inny świat, w którym błędy lekarskie nie skrzywdzą pacjentów. Chcemy się zjednoczyć, aby zapobiec wszelkim dającym się uniknąć wypadkom w opiece medycznej.

Przystępujemy zatem do dialogu, w celu nawiązania współpracy z personelem medycznym, zadbamy o to, żeby opieka lekarzy, pielęgniarek była prawidłowa, wolna od błędów zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych gospodarczo. Zdecydowani jesteśmy szerzyć wiedzę wśród wszystkich ludzi, we wszystkich miejscach na świecie.

Każdy z nas ma prawo do bezpiecznej opieki medycznej, dlatego zrobimy wszystko, żeby zmniejszyć liczbę błędów lekarskich na świecie. Wzywamy do uczciwości, otwartości  i przejrzystości.

My, Stowarzyszenie Pacjenci na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, będziemy głosem wszystkich ludzi.

Będziemy współdziałać w:

  • tworzeniu i promowaniu programów dla bezpieczeństwa i nadawaniu praw pacjentom
  • tworzeniu i prowadzeniu konstruktywnego dialogu ze wszystkimi partnerami zainteresowanymi bezpieczeństwem pacjentów
  • tworzeniu systemów informujących o błędach lekarskich i przeciwdziałaniu im na całym świecie

    Definiowaniu najlepszych sposobów radzenia sobie z wszelakiego rodzaju błędami lekarskimi oraz promowaniu takich praktyk na świecie.

Pragnąc uczcić pamięć tych, którzy odeszli, ludzi niepełnosprawnych, naszych najbliższych oraz przyszłych pokoleń, będziemy dążyć do doskonałości tak, aby wszyscy korzystający z opieki medycznej byli bezpieczni.

Jest to naszą uroczystą obietnicą partnerstwa.

17 stycznia 2006 r.