Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Często zadawane pytania – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Często zadawane pytania

Kto prowadzi projekt dotyczący bezpieczeństwa pacjentów?

Pacjenci na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów jest projektem będącym częścią Światowego Przymierza Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest promowanie aktywnego zaangażowania pacjenta w pracę Przymierza i bezpieczeństwa pacjentów na całym świecie. Za pośrednictwem Światowego Przymierz możliwa jest współpraca z szeroka rzeszą pacjentów oraz organizacjami działającymi na rzecz pacjentów i  konsumentów opieki medycznej.

Koordynacją działań na rzecz bezpieczeństwa pacjentów zajmuje się nieformalna grupa do której należą:

Susan Sheridan  współzałożycielka Przymierza, reprezentuje Konsumentów Wspierających Bezpieczeństwo Pacjentów, USA

Margaret Murphy  członek Rady Irlandzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Jakości i  Bezpieczeństwa oraz Opieki Zdrowotnej, rzeczoznawca w Radzie Akredytacyjnej Irlandzkiej Służby Zdrowia

Martin Fletcher  Doradca Techniczny WHO, działacz Światowego Przymierza Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, WHO Szwajcaria

Peter Mansell  Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Pacjentów, Wielka Brytania

Jo Harkness  Dyrektor Polityki i Spraw Zewnętrznych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Organizacji Pacjentów, Wielka Brytania

Martie Hatlie  Prezes Partnerstwa Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów w USA

Garnce Upham  Ruch Zdrowia Narodowego, Niepełnosprawność i Kręgi Ekonomiczne Szwajcaria

Rachel Heath Wysoki Urzędnik Do Spraw Wspierania Projektu Pacjenci Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów

Biura Międzynarodowego Przymierza Organizacji Pacjentów w Londynie zapewniają niezależne wsparcie projektu

W jaki sposób finansowany jest projekt Pacjenci na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów?

Projekt finansowany jest przez WHO. Stanowisko Wysokiego Urzędnika ds. Wsparcia Projektu finansowane jest przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Pacjentów w Zjednoczonym Królestwie. Jego siedzibą jest Biuro Międzynarodowego Przymierza Organizacji Pacjentów w Londynie.

Co oznacza termin bezpieczeństwo pacjenta?

Termin bezpieczeństwo pacjenta odnosi się do wszystkich aspektów opieki zdrowotnej, jaką otrzymują pacjenci na całym świecie. Zawiera on  wszystkie te elementy, które mogą przyczynić się do niepożądanego zdarzenia w trakcie zapewniania opieki zdrowotnej.

Bezpieczeństwo obejmuje wszystkie aspekty poczynając od szkody wyrządzonej na skutek zastosowania niewłaściwej procedury klinicznej lub błędnej decyzji, po  skutki uboczne leków, zagrożenia spowodowane przyrządami medycznymi, produktami niskiej jakości, błędy tzw. ludzkie lub błędy systemu. Zdarzenie to może mieć miejsce zarówno na terenie szpitala, jak też w  przychodni, domu opieki, aptece, hospicjum czy też w innym miejscu, w  którym udzielana jest pomoc medyczna.

W jaki sposób mogę nawiązać współpracę z Pacjentami Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów?

Jeżeli chciałbyś być informowany na bieżąco o naszej działalności odwiedź nasza stronę internetową http://www.who.int/patientsafty/patients for patient/interest form/en/index.html i wypełnij formularz lub skontaktuj się z Rachel Heath, Wysokim Urzędnikiem Do Spraw Wspierania projektu Pacjenci Na Rzecz Bezpieczeństwa pacjentów pod adresem safety@patientsorganizations.org. Obecnie tworzymy bazę osób zainteresowanych współpracą z nami, planujemy dzielić się informacjami i materiałami w miarę rozszerzania naszej działalności.

Kim są  rzecznicy stowarzyszenia Pacjenci Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów?

Regionalnymi rzecznikami zostało 21 pacjentów i konsumentów z oddziałów WHO na  świecie. Zobowiązali się oni do pracy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów. Wybrano ich spośród 120 kandydatów z całego świata. Uczestniczyli oni w pierwszych Warsztatach Pacjentów Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów w  listopadzie 2005 r. w Londynie. Ich zbiorowy głos, nadzieja  i osobiste zaangażowanie w zmiany w systemie opieki zdrowotnej są odzwierciedlone w Deklaracji Londyńskiej.

Więcej informacji na temat działalności rzeczników można uzyskać pisząc pod adres safety@patientsorganizations.org lub odwiedzając stronę internetową http://www.who.int/patientsafety/patients for patient/en/

W jaki sposób mogę zostać rzecznikiem, zaangażować się w ten projekt?

Jeśli jesteś aktywnie zaangażowany w sprawy związane z bezpieczeństwem pacjentów jako pacjent lub konsument, lub chcesz zostać rzecznikiem skontaktuj się z Rachel Heath pod adresem safety@patientsorganizations.org i wyraź swoje zainteresowanie.

W miarę rozwoju projektu międzynarodowa grupa kierująca i rzecznicy regionalni założą sieć rzeczników na całym świecie. Jeśli wyrazisz zainteresowanie projektem będziesz otrzymywał informacje na bieżąco. Odwiedzaj także naszą stronę internetową

http://www.who.int/patientsafety/patients for patient/en/

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Rachel Heath, Wysokim Urzędnikiem do Spraw Wspierania Projektu Pacjenci Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów pod adresem c/o 703 The Chandlery, 50 Westminster Bridge, London, SE17QY,