1% dla fundacji

Jak przekazać 1% podatku dla Fundacji "Bezpieczeństwo dla Pacjentów"?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Fundacja „Bezpieczeństwo dla Pacjentów” znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla Fundacji „Bezpieczeństwo dla Pacjentów” w roku 2008 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Fundacja „Bezpieczeństwo dla Pacjentów” i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000268147

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla Fundacji „Bezpieczeństwo dla Pacjentów”

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np dla Fundacji „Bezpieczeństwo dla Pacjentów” i innej organizacji