Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2016 » Kongres Naukowy „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia – doświadczenia międzynarodowe”


artykuł: Bezpieczny szpital PIKMED ze zdjęciami

Kwestionariusz postrzegania bólu

FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW