Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2010 » Afganistan - luty 2010


Artykuł w Polsce Zbrojnej luty 2010 rok

 

Wolontariusze łódzkiej Fundacji „Bezpieczeństwo dla Pacjentów” wraz z żołnierzami VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie przekazali na potrzeby prowincjonalnego szpitala w Ghazni nowoczesny specjalistyczny sprzęt do diagnostyki obrazowej.
Trzej wolontariusze: Bogusława Dzikowska, Katarzyna Pieruń oraz Marcin Nowański, którzy na co dzień pracują jako lekarze w łódzkich szpitalach, przylecieli do Afganistanu na początku lutego. Wraz z nimi na pokładzie polskiego samolotu transportowego C-130 Herkules znalazł się ładunek z pomocą medyczną, przekazaną przez Fundację „Bezpieczeństwo dla Pacjentów”.


W sobotę 6 lutego wraz z żołnierzami Zgrupowania Bojowego Alfa oraz oficerami Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC (ang. Civil Military Cooperation) wolontariusze udali się do prowincjonalnego szpitala w Ghazni, gdzie na ręce dyrektora placówki,
dr Isibrahima Zai, przekazali specjalistyczny sprzęt do diagnostyki obrazowej o wartości blisko 85 tys. złotych. „Są to dwa nowoczesne aparaty USG wraz z monitorami oraz dwa elektroniczne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi”, powiedziała Bogusława Dzikowska zwracając się do obecnej przy przekazaniu sprzętu dyrektor Departamentu Zdrowia prowincji Ghazni doktor Ziai Gul. Pani dyrektor w imieniu całego personelu oraz mieszkańców prowincji podziękowała za dar, podkreślając, że jest to kolejny sprzęt medyczny przekazany przez Polaków na potrzeby miejscowego szpitala.


„Przy okazji dzisiejszej wizyty obejrzeliśmy sale zabiegowe, rozmawialiśmy z pacjentami oraz z personelem medycznym, dzięki czemu poznaliśmy ich problemy i potrzeby związane
z funkcjonowaniem placówki. Pomoże to naszej fundacji w określeniu zakresu oraz form dalszej pomocy mieszkańcom prowincji Ghazni”, powiedziała Katarzyna Pieruń, dla której kilkugodzinny pobyt w afgańskim szpitalu był bardzo ciekawym doświadczeniem.
„Na pierwszy rzut oka budynek z zewnątrz nie sprawia dobrego wrażenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę europejskie standardy. Ale już wewnątrz widać, że placówka jest dobrze zarządzana i wyposażona, chociaż jeszcze wiele jest tu do zrobienia”, dodała Pieruń. 

Tego dnia, oprócz specjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej, szpital w Ghazni wzbogacił się również o zestawy stomatologiczne, przekazane do gabinetu stomatologicznego przez personel polskiej Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

***
Fundacja „Bezpieczeństwo dla Pacjentów” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Łodzi. Celem jej funkcjonowania jest m.in. działalność społeczna
w zakresie rozpoznawania problemów oraz komunikowanie rozwiązań poprawiających poziom zdrowia ludzi. Pomysłodawczynią współpracy z wojskiem w ramach pomocy medycznej dla Afganistanu jest obecna prezes fundacji Jolanta Bilińska. W czerwcu 2008 roku jej wolontariusze przekazali prawie pół tony leków i materiałów opatrunkowych przeznaczonych do leczenia afgańskiej ludności w prowincji Paktika, która wówczas znajdowała się w strefie odpowiedzialności Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Ponadto fundacja już wcześniej pomagała w doposażeniu szpitala w Ghazni: pod koniec 2008 roku przekazała wyposażenie gabinetu ginekologicznego, m.in. fotel ginekologiczny, specjalistyczne łóżko oraz sterylizator. Wolontariuszki przeprowadziły wówczas również badania ginekologiczne dla mieszkanek prowincji.

Szpital w Ghazni jest obecnie największą i najlepiej wyposażoną placówką medyczną w całej okolicy oraz jedną z lepszych w Afganistanie. Ogromny wkład w jego funkcjonowanie wnieśli również polscy żołnierze oraz specjaliści z Zespołu Specjalistów PRT (ang. Provincial Reconstruction Team – Zespół Odbudowy Prowincji). W 2009 roku w ramach projektu pomocowego sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polacy za kwotę ponad 250 tys. złotych zakupili i przekazali na potrzeby szpitala m.in. 40 łóżek na oddział pediatryczny, stoły operacyjne, aparaty USG, RTG oraz lampy bakteriobójcze.

W czasie kolejnych dni pobytu w Ghazni wolontariusze fundacji, we współpracy z żołnierzami oraz specjalistami Polskiego Kontyngentu Wojskowego przeprowadzą dwie akcje medyczne w miejscowościach położonych na terenie prowincji.

Więcej informacji:

http://wiadomosci.onet.pl/6154006,1,relacjetv.html

http://www.polska-zbrojna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6629:polska-pomoc-dla-szpitala-w-ghazni&catid=80:afganistan&Itemid=129 

 

 


Sala operacyjna w szpitalu w Ghazni

 


Przekazanie darów

 


Wolontariusze w Afganistanie

 


Nowoczesny sprzęt medyczny potrzebny jest w każdej placówce: szpitalu i przychodni

 

 
W kolejce do lekarza

 

Kliknij aby otworzyć plik:
Relacja wolontariuszy

 FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW