Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2009 » Kongres Europejski Towarzystwa Informacji o Lekach


Ponad 400 prelegentów, 200 firm farmaceutycznych oraz prawie 3 tysiące uczestników wzięło udział  w XXI kongresie w dniach 23 – 25 marca 2009 r. Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym w Berlinie. We wszystkich sesjach brali udział reprezentanci organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów, przedstawiciele administracji rządowej zajmujący się sprawami chorych, lekarze biorący udział w badaniach klinicznych leków itp. Wiele sesji było podzielonych na bloki tematyczne dla zainteresowanych.

Czasami błąd w wypisaniu recepty zaczyna się już w gabinecie lekarza – mówiła Jolanta Bilińska - Prezes Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów. Lekarz zmęczony przyjęciem ponad 30 chorych nie ma czasu na wysłuchanie pacjenta, a ten gdy w końcu znajdzie się w gabinecie zapomina powiedzieć o tym jakie leki przyjmuje, co mu dolega, czy jest uczulony i na co. Na bazie błędów komunikacyjnych między lekarzem i pacjentem powstają błędy w leczeniu.

O odpowiedzialności lekarza mówiono także w kontekście badań klinicznych leków, gdzie i jak powinny być one przeprowadzane, kto w placówce medycznej powinien kierować zespołem badawczym.

 

Fot. Jo Groves - Dyrektor IAPO oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przy stoisku z materiałami dla pacjentów.FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW