Innowacyjne Forum Zdrowia

Po raz pierwszy Forum trwało  2 dni. Pierwszy dzień dedykowano przedstawicielom  rynku farmaceutycznego, z kolei w drugim dniu program koncentrował się na zagadnieniach ważnych dla rynku ochrony zdrowia. Nowoczesna ochrona zdrowia i farmacja to tematy, które były w centrum dyskusji plenarnych, licznych wykładów zaproszonych ekspertów z Polski i zagranicy, sesji warsztatowych.

Pośród kilkudziesięciu wykładów i sesji tematycznych przygotowano dwie debaty: Pacjent w centrum. Jakość – Koordynacja – Opieka oraz Opieka farmaceutyczna. Rozmowę w gronie ekspertów poprowadziła Iwona Schymalla.

Podczas Forum odbyło się 9 sesji tematycznych o charakterze szkoleniowym:
• Reorganizacja przez informatyzację
• Dobre praktyki zarządzania szpitalem
• Doświadczenia szpitali europejskich (sesja z udziałem menedżerów szpitali europejskich)
• Innowacyjne zamówienia publiczne
• Opieka koordynowana
• Trendy e-zdrowia
• Perspektywy dla innowacji
• Apteki i sieci apteczne
• Hurtownie farmaceutyczne

W ramach konferencji przygotowano Strefę Nauki, czyli wystawę innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy zaprosili na wydarzenie menedżerów placówek medycznych, przedstawicieli parlamentu, samorządów lokalnych oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, lekarzy i  pielęgniarki, studentów uczelni medycznych, pracowników działów IT i  administracyjnych w przychodniach/szpitalach, aptekarzy, firmy i  hurtownie farmaceutyczne oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Opracowano na podstawie inf. w Rynku Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.