Diagnoza w internecie

PONAD JEDNA TRZECIA AMERYKANÓW KORZYSTA Z INTERNETU ABY SAMODZIELNIE ROZPOZNAĆ SWOJĄ CHOROBĘ

Bridget M. Kuehn – More Than One-Third of US Individuals Use the Internet to Self-diagnose LINK: JAMA 2013;309:757

Na łamach JAMA ukazała się praca Bridget M. Kuehn dotycząca korzystania z Internetu przez Amerykanów w celu postawienia samodiagnozy. W ankiecie telefonicznej przebadano ponad 3000 dorosłych.

Z Internetu korzystało 81% dorosłych Amerykanów,  59% odwiedzało strony z  informacjami medycznymi w ciągu ostatniego roku a 35% przyznało, że szukało „online” diagnozy dla siebie lub innej osoby.

Spośród „internetowych diagnostów” 46%  uznało, że ich stan wymaga konsultacji z lekarzem, 38% – że można leczyć się samodzielnie, 11% wybrało opcję pośrednią.  Ostatecznie 53% skonsultowało swoje obserwacje z lekarzem, spośród nich  41% stwierdziło, że lekarz potwierdził ich diagnozę.

Ponad trzy czwarte ankietowanych zaczynało poszukiwania od  wyszukiwarki ogólnej, takiej jak Google, 13% używało specjalistycznych stron, takich jak WebMD, 2% poszukiwało przy pomocy stron typu Wikipedia, 1% – Facebooka i innych portali społecznościowych.

Według badania Berlanda i wsp. wyszukiwarka ogólna jest często mało przydatna, ponieważ jedynie około 20% wyników w języku angielskim prowadzi do uzyskania wiarygodnych informacji.

Rozwój technologii mobilnych będzie powodował zwiększenie zainteresowania ludzi poszukiwaniem informacji. Około połowa badanych posiadających smartfony używała ich do uzyskania informacji dotyczących stanu zdrowia.  26% badanych podczas poszukiwań znalazła strony z  płatnym dostępem, jednak tylko 2% zapłaciło za uzyskanie informacji, 83% próbowało znaleźć podobne dane gdzie indziej, natomiast 13% zrezygnowało z poszukiwań.

Nowym zjawiskiem są strony dotyczące zdrowia tworzone przez samych pacjentów. Około jedna czwarta dorosłych Amerykanów kontaktowała się z  osobami z podobnymi chorobami online. Strony takie mogą pomagać pacjentom w radzeniu sobie z chorobą oraz poprawiać jakość życia.

Podsumowując, ponad jedna trzecia Amerykanów, według wyników ankiety Health Online 2013, używa Internetu w celu diagnozowania swoich dolegliwości. Niewiele ponad połowa badanych konsultuje wyniki swoich poszukiwań z lekarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.