Piknik w Łodzi

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ŁODZI

Piknik „Żyj zdrowo i kolorowo

25.10.2014 r.

(9.00 – 14.00)

Miejsce: Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi przy ul. Leczniczej 6

Program spotkania:

9.00 – 9.30 – powitanie uczestników pikniku, informacja o atrakcjach, przedstawienie patronów honorowych, medialnych, sponsorów.

9.30 – 10.30 – pokaz tai chi przez Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

10.30–11.00 – pokazy ratownictwa medycznego, pokazy udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu studentów Wojskowego Centrum Medycznego w Łodzi

10.00 – 10.45 oraz 12.00 – 12.45 – dla chętnych nordic walking (mamy sprzęt dla uczestników marszu)

12.00 – 13.00 – Konkurs rysunkowy dla dzieci: „Moja rodzina i ja żyjemy zdrowo”

Dla dorosłych ankieta: „Czego oczekuję od mojego lekarza?”

13.00 – 14.00 – „Wiem, co biorę”, czyli konsultacje z farmaceutą na temat bezpieczeństwa stosowania leków, ich interakcji, zagrożenia w przyjmowaniu tzw. leków sfałszowanych kupowanych w sprzedaży internetowej, na targowiskach, z niewiadomego pochodzenia.

– „Klinika języka” – porady na temat wyjazdów na leczenie za granicą, jak i gdzie prosić o pomoc w nagłych przypadkach.

Przez cały czas trwania pikniku odbywać się będą porady lekarskie w gabinetach Przychodni „Lecznicza” przy ul. Leczniczej 6 z zakresu kardiologii, rehabilitacji, neurologii, reumatologii. Przeprowadzimy badania poziomu cukru, spirometrii, pomiary ciśnienia tętniczego aparatem wykrywającym migotanie przedsionków, które jest jedną z głównych przyczyn udaru mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.