Warsztaty w Rio de Janeiro

Ponad 45 grup pacjentów z 32 krajów Ameryki Południowej wzięło udział w warsztatach organizowanych po raz czwarty na tym kontynencie. Głównym tematem spotkania były uregulowania prawne dotyczące produkcji i dystrybucji leków i produktów leczniczych. Pacjenci i ich przedstawiciele mieli także okazję pracy w grupach. Tematyka zajęć dotyczyła zdobywania funduszy na działalność społeczna, budowania wizerunku fundacji, stowarzyszenia, pracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Fot. Uczestnicy warsztatów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.