64 sesja WHO Kopenhaga

Fot. W sali obrad Komitetu regionalnego WHO

W Kopenhadze odbyła się 64. sesja Komitetu Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele 53 państw członkowskich Regionu Europejskiego WHO. Uczestniczyły w nich także 40 organizacje pozarządowe, wśród nich fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów jako członek delegacji IAPO (Międzynarodowego Stowarzyszenia działającego na rzecz Pacjentów). Podczas sesji delegaci mieli możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących planu obrad. Organizacje pozarządowe wspólnie opracowały stanowisko związane z ich udziałem we współpracy z WHO na zasadach partnerskich, z poszanowaniem idei i wartości obu partnerów. Podczas spotkań omówiono m.in. plany działania związane ze zdrowiem dzieci i młodzieży, zapobieganiem przemocy wobec najmłodszych, a także dotyczące żywności i żywienia oraz szczepień i szczepionek. W programie sesji jest była także prezentacja raportów na temat wdrażania strategii Zdrowie 2020 w regionie europejskim oraz wyników konferencji ministerialnych zorganizowanych w ostatnim roku. Uczestnicy zapoznali się z serią reportów śródokresowych dotyczących wybranych aspektów ochrony i promocji zdrowia. Przekazano informacje na temat reform, które wkrótce będą przeprowadzane w Światowej Organizacji zdrowia. Podczas sesji wybrano nowych członków komitetów zarządczych WHO, przedłużono kadencję dyrektor regionalnej Zsuzsanny Jakab na kolejne 5 lat.

Fot. Polskiej delegacji przewodniczył Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.