Pakt Bezpieczeństwa dla Pacjentów

Przedstawiciele Organizacji działających w sektorze pozarządowym na rzecz pacjentów spotkali się w Genewie 21 maja 2013 r. – wziął w nim udział prezes Fundacji „Bezpieczeństwo dla Pacjentów”.

Ochrona pacjentów podczas leczenia była głównym tematem tego zgromadzenia. Zastanawiano się w jaki sposób Parlament Europejski, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe mogą wdrożyć procedury, których celem jest szeroko rozumiana ochrona pacjentów. Inicjatorem spotkania był Związek Pacjentów w Irlandii.

– Musimy współpracować z autorytetami medycznymi, świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami , tak by chronić pacjentów – mówił Stephen McMahon z ZP w Irlandii. – Konieczne jest włączenie chorych w każdą strukturę w której zapadają decyzje w sprawie zdrowia, należy gromadzić dane i parametry bezpieczeństwa pacjentów, pacjenci powinni mieć pełen dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych, powinni mieć możliwość rekompensaty poniesionych strat w procesie leczenia, w raportach rocznych bezpieczeństwo pacjentów powinno być włączone jako element obowiązkowy.

Fakty podane przez WHO szokują chorych: podczas opieki medycznej 1 na 10 pacjentów ponosi szkodę zdrowotną, 1.4 mln ludzi na świecie ulega zakażeniom wewnątrzszpitalnym podczas leczenia itp. Pakt bezpieczeństwa dla pacjentów to kolejny krok w stronę stworzenia platformy wspólnych działań na rzecz pacjentów.

Wśród ogólnych komentarzy podczas dyskusji jednoznacznie stwierdzono, że pacjent powinien być zawsze poinformowany o leczeniu i wszelkich jego skutkach, powinien wiedzieć jakiego rodzaju skutki uboczne mogą wystąpić podczas kuracji. Taka świadomość pozwoli pacjentowi dobrze zarządzać własnym leczeniem. Pacjent powinien mieć świadomość jakie nowe technologie medyczne wdrożono, tak, by mógł zdecydować o skorzystaniu z nich w trakcie leczenia. Uwagi na temat paktu zostaną opracowane i przekazane do konsultacji z pacjentami i autorytetami medycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.