Kongres Medycyny Rodzinnej – maj 2012

20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce

XII Kongres Medycyny Rodzinnej  odbył się w Warszawie w dniach 24-27 maja 2012 r. Maciej Godycki-Ćwirko, Przewodniczący Komitetu Programowego XII Kongresu Lekarzy Rodzinnych stwierdził,  iż tegoroczne spotkanie to wyjątkowa okazja do omówienia zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Tradycyjnie odbyły się wielowątkowe sesje plenarne, wykładowe, prezentacje ustane i plakatowe, warsztaty i seminaria. Na spotkanie z lekarzami rodzinnymi przybyli doświadczeni wykładowcy z całego kraju. Kongres odbywał się w hotelu Marriott.

Najciekawszymi sesjami były te, które poświęcone były nowoczesnym badaniom nad  chorobami serca i naczyń, opiece nad dzieckiem, leczeniu otyłości, pacjentom z astma oskrzelową.

Na sesjach warsztatowych wiele zagadnień dotyczyło kultury bezpieczeństwa pacjentów, aspektów prawnych w udzielaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, na sposobach komunikowania się z pacjentem przewlekle chorym.

Ciekawą inicjatywą towarzyszącą kongresowi była wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tematem prac były wizyty w  gabinecie lekarza rodzinnego. To naprawdę wspaniała wystawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.