Konferencja Zdrowych Miast Polskich – maj 2012

W dniach 23 – 25 maja 2012 r. w Łodzi odbyła się konferencja Zdrowych Miast Polskich. Tematem wiodącym było rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego przez samorządy terytorialne. Patronatem honorowym konferencję objęła Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Pierwsza konferencja Zdrowych Miast odbyła się 20 lat temu w Łodzi. Od 1993 r. Łódź posiada certyfikat Zdrowego Miasta WHO.

O wyzwaniach zdrowotnych opowiadała dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura Światowej Organizacji  Zdrowia w Polsce. Europejski Region WHO obejmuje 900 mln ludzi zamieszkujących 53 Państwa Członkowskie. Państwa te zgodziły się współpracować w ramach wspólnej strategii zdrowotnej European  Health 2020. Dokument ten określa 4 główne cele:

  1. Współpracę: zwiększanie skuteczności działania poprzez partnerstwo publiczno-prywatne obejmujące przedstawicieli rządu, społeczeństwo  obywatelskie, sektor prywatny, środowiska naukowe.
  2. Opracowanie wspólnych priorytetów działania w sferze polityki  zdrowotnej,
  3. Wdrożenie najbardziej efektywnych mechanizmów zarządzania obszarem zdrowia
  4. Przyswajanie nowej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań poprzesz właściwą politykę decyzyjna.

Według danych przytoczonych przez dr Miśkiewicz obserwujemy znaczącą poprawę stanu zdrowia Europejczyków których długość życia rośnie.  Jest to rezultatem zaangażowania  wielu sektorów. Wyzwania przed którymi teraz stoją Państwa Członkowskie są ściśle związane z sytuacja ekonomiczną, zagrożeniami środowiskowymi i  zwiększającymi się obszarami nierówności.

Przykładem strategicznego działania WHO w obszarze zdrowia jest konwencja ramowa dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu oraz 6 strategii uzupełniających ją na szczeblu krajowym. Strategie  te wyznaczają poniższe działania:

  1. Kontrole spożycia tytoniu i skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych
  2. Ochrona ludzi przed ekspozycją na dym tytoniowy
  3. Proponowanie pomocy dla ludzi chcących zerwać z paleniem tytoniu
  4. Przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z paleniem tytoniu
  5. Zaostrzenie restrykcji w odniesieniu do reklam, promocji oraz sponsorowania tytoniu.
  6. Podniesienie podatków na wyroby tytoniowe.

Wśród innych tematów konferencji bardzo ciekawe było omówienie szkół promujących zdrowie, zasady funkcjonowania placówek promujących zdrowie – w tym szpitali oraz program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.