Kongres IAPO w Londynie – marzec 2012

Przedstawiciele ponad 200 organizacji zrzeszonych w IAPO przybyło na kongres do  Londynu. Podczas głosowania sekretarzem organizacji została Jolanta Bilińska, prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów.

Głównym tematem sesji plenarnej było omówienie dokonań IAPO w minionych dwóch latach oraz współpraca z WHO.

Według Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia jednym z  najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego we współczesnym świecie jest oporność drobnoustrojów na antybiotyki. Główną przyczyną powstawania, selekcji i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na  antybiotyki jest powszechne nadużywanie i niewłaściwe stosowanie tej  grupy leków. W celu wzmocnienia inicjatyw w tym zakresie Komisja Europejska ustanowiła w 2008 r. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który obchodzony jest 18 listopada. Celem EDWA jest zwrócenie uwagi zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

Jak wskazują badania procent Europejczyków przyjmujących antybiotyki uległ zmniejszeniu w ostatnich 12 miesiącach.

Oczywiście ważnym elementem kongresu były relacje pacjent – personel medyczny oraz współpraca przed w trakcie i po leczeniu.

Wspólnie spędzony czas to możliwość bezpośredniego kontaktu z członkami organizacji na wszystkich kontynentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.