62. sesja Europejskiego Komitetu Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 2012 r.

We wrześniu odbyła się na Malcie 62. sesja Europejskiego Komitetu Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), organu decyzyjnego Organizacji w naszym regionie. Biorą w niej udział delegacje państw członkowskich wchodzących w skład Regionu Europejskiego WHO. Podczas spotkania dyskutowano przed wszystkim o zdrowiu publicznym w Regionie oraz wytyczono priorytety i kierunki działań. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele OECD oraz Komisji Europejskiej, którą reprezentuje John Dalii, Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych pozostający w stosunkach formalnych z WHO. Tegoroczna sesja poświęcona jest między innymi: Strategii zdrowie 2020, europejskiemu planowi i strategii starzenia w Europie w latach 2012 – 2020, reformie organizacji WHO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.