Bezpieczeństwo przyjmowania leków

Organizacje działajace na rzecz pacjentów powinny uświadamiać ich, iż leki nawet te bez recepty wypisanej od lekarza powinny być  przyjmowane z należytą starannością i rozwagą.

Zawsze zakup leków powinno się konsultowac z lekarzem lub farmaceutą. Zagadnienia bezpieczeństwa lekowego, opis dobrych praktyk i klasyfikacje leków były tematem warsztatów eksperckich w Strasbourgu w dniach 7 – 9 listopada 2011 r.

Bardzo wyraźnie zaznaczono, iz organizacje na rzecz pacjentów powinny edukować, wyjaśniać, kształcić, tak by świadomość chorych coraz większa. Pozwoli to na lepsze zrozumienie terapii wskzanej przez doktora. Podczas wizyty lekarskiej pacjent powinien wskazać jakie inne leki przyjmuje, gdyż może to mieć wpływ na proces leczenia i terapii lekowej. Lekarz powinien znaleźć czas, aby wyjasnić choremu wszystkie efekty uboczne przyjmowania leków, uwarunkowania dlaczego wypisał choremu taki, a nie inny lek. Ponadto, jesli chory nie potrafi zrozumieć wszystkich aspektó1) swojej choroby wskazane jest aby członek rodziny lub osoba zaprzyjaźniona towarzyszyła choremu podczas wizyty. Tylko pacjent, który jest świadomy skutków leczenia może aktywnie brac w nim udział, bowiem tylko wtedy będzie zdawał sobie sprawę, że nawet nie przyjęcie jednej lub dwóch dawek leku może miec wpływ na całokształt leczenia.

Eksperci z różnych krajów zebrani w budynku Rady Europy powoływali się na różne ustawy regulujące dostęp do leków w ich krajach, potrzebę wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.