Konferencja – Urząd Wojewódzki 24 maja 2011

Na zaproszenie wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej i marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia oraz ich pracowników w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi zebrali się przedstawiciele organizacji pożytku społecznego. Podczas spotkania urzędnicy omówili programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na  rok 2012 Wojewody Łódzkiego oraz Województwa Łódzkiego.

– Po raz pierwszy w historii opracowaliśmy taki dokument. Dajemy państwu szablon i oferujemy nasz czas, ale równocześnie oczekujemy od was zaangażowania w wypełnianiu tego zarysu konkretami. Będziemy zapewne napotykać na różne ograniczenia, ale wykorzystajmy naszą wspaniałą kadrę i wasze wielkie serca, żeby wspólne działania były efektywne i wzmacniały wartościowe inicjatywy – powiedziała w imieniu swoim i marszałka Pani wojewoda.

Dyrektor Wydziału Pomocy Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Agnieszka Łukomska-Dulaj przedstawiła założenie, które przyświecało twórcom programu: – W  Hiszpanii dużą część zadań z zakresu pomocy społecznej realizują organizacje pozarządowe dzięki grantom przyznawanym przez administrację publiczną. Chciałabym, żebyśmy te wzory zastosowali w regionie łódzkim i ułożyli naszą współpracę tak, żeby pomagać jak najskuteczniej.

W czerwcu program współpracy będzie poddany konsultacjom społecznym – wszelkie uwagi i postulaty odnośnie treści dokumentu są mile widziane. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie Wydziału Pomocy Społecznej ŁUW pod adresem: www.pomoc.lodzkie.eu. Informacja i zdjęcie ze strony UW w Łodzi

W spotkaniu wzięła udział Jolanta Bilińska, prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów

– Takie spotkanie organizacji pozarządowych to doskonała okazja do  poznania możliwości współpracy na płaszczyźnie samorząd – organizacja, myślę, że przykłady grantów na terenie Niemiec podane przez Patrycję Wojtaszczyk z Urzędu Marszałkowskiego i propozycje wspólnej strategii działania w województwie przyniosą efekty w przyszłości – dodała Jolanta Bilińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.