Porozmawiajmy o HIV

W ramach projektu  AIDS & Mobility  realizowanego ze środków Unii Europejskiej opracowano podręcznik z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zakażeń HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową, żółtaczki typu A, B i C oraz gruźlicy.

Prace badawcze w ramach projektu rozpoczęto w 2008 r. W sześciu krajach Europejskich prowadzono treningi dotyczące prewencji HIV/AIDS.  Zajęcia prowadziło 116 mediatorów tzw. trans kulturowych, ponieważ grupą docelową byli uchodźcy, emigranci i mniejszości narodowościowe.

Za edukację w w/w zakresie będą odpowiadały organizacje pozarządowe w  krajach Unii Europejskiej m.in. w Polsce „Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów”. Podręcznik dla uczestników projektu zawiera czytelne rozdziały o sposobach i drogach zakażenia HIV, metodach diagnostycznych – testach rozstrzygających czy jest się czy nie zakażonym. Jednocześnie wskazane są przypadki w jaki sposób nie możemy zakazić się HIV. Oprócz symptomów, leczenia oraz profilaktyki po zakażeniu podręcznik zawiera informacje o bezpiecznych sposobach współżycia seksualnego. Ciekawe jest proste wskazanie jak korzystać z lubrykantów,  jak prawidłowo zakładać kondom. Prezentacjom towarzyszą elementy graficzne.

Ważną wskazówką jest w tym podręczniku opisanie sposobów przenoszenia, prewencji, leczenia żółtaczki typu A, B, i C.

Latem b.r. podręcznik znajdzie się w sieci dostępny dla użytkowników. Dla tych, którzy będą mieli wątpliwości lub nie posługują się językiem angielskim przeprowadzimy szkolenia w zakresie profilaktyki l leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.