Komitet Regionalny Światowej Organizacji Zdrowia WHO w Moskwie

W dniach 13-16 września br. w Moskwie odbyły się obrady 60 sesji Komitetu Regionalnego ds. Europy Światowej Organizacji Zdrowia. 

W programie obrad znalazły się m.in. sprawy dotyczące aktualnej polityki zdrowia publicznego i rozszerzania partnerstwa miedzy państwami europejskimi; zagadnienia budżetu na lata 2012-2013; sprawy związane z  planowaniem działań na rzecz eliminacji odry i różyczki w regionie europejskim do 2015 r.

Dokonano wyboru Profesora Mirosława Wysockiego,  do składu Komitetu Stałego KR  WHO z mandatem na okres od września 2010 do września 2013.   Profesor M. Wysocki od lat siedemdziesiątych współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia   w zakresie epidemiologii i zdrowia publicznego.

W spotkaniu wzięły także udział organizacje pozarządowe z Polski m.in.  Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów. W panelu dla organizacji pozarządowych przedstawiono główne postulaty pacjentów dotyczące jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia w Europie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.