Współpraca z organizacjami pozarządowymi na świecie – Londyn

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji na rzecz Pacjentów (IAPO), organizacji pozarządowych spotkali się, by omówić wspólne cele i strategię działania w latach 2010 – 2014. Najważniejsze z nich to m.in. realizacja wspólnych programów w zakresie wymiany doświadczeń i poglądów między organizacjami działającymi na rzecz pacjentów, tworzenie narzędzi użytecznych dla organizacji i umieszczania ich w Internecie, tworzenie forum wymiany poglądów, możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w  komitetach regionalnych WHO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.