Światowa Organizacja Zdrowia – interwencje w sprawie pacjentów Genewa – Maj 2010

Na 63 posiedzeniu zgromadzenia WHO odbyły się warsztaty wielu organizacji pozarządowych, które pozostają z nią w oficjalnych stosunkach. Tematem warsztatów, w  których przedstawiciel fundacji wziął czynny udział był „głos pacjenta a choroby cywilizacyjne”.

– Stwierdzono, iż 60 procent ludzi umiera na świecie z powodu zachorowań na astmę, raka, cukrzycę, żółtaczkę typu C i inne choroby niezakaźne,  to w 80 procentach obywatele krajów o niskim i średnim statusie ekonomicznym – mówił Ted Karpf, oficer WHO podczas sesji. – Właśnie dlatego choroby cywilizacyjne znalazły się wśród priorytetów działania WHO na lata 2008 – 2013.

Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w walce z chorobą. Catherine Blanc opowiedziała o swoich doświadczeniach z leczeniem raka jelita grubego, wskazała jak ważne dla pacjentów jest oprócz leczenia farmakologicznego i diagnostyki wsparcie psychologiczne. Po zakończeniu leczenia pani Blanc uczy innych jak rozmawiać z lekarzem, rodziną, gdy pacjent dowie się o  diagnozie choroby nowotworowej.

Jean Bosquet pokazał krótki film o chłopcu z Brazylii, który choruje na astmę. Jego rodzice nie  mają często pieniędzy na leki, co powoduje, iż jego choroba niszczy jego inne organy. Świadomość dziecka, które ze spokojem w głosie opowiada, że przeszedł dwie operacje zaćmy, ma zaburzenia świadomości, bo nie  wziął leków budzi w nas ludziach z krajów o średnim statusie ekonomicznym gniew, że nie możemy pomóc, że jesteśmy bezsilni.

Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, że nadszedł czas, aby sprawy zachorowań na choroby cywilizacyjne uporządkować w sposób systemowy. Pomoc powinna trafiać do  ludzi potrzebujących poprzez system ochrony zdrowia danego kraju.

Inny przypadek przedstawił Charles Gore, który podczas pobytu w szpitalu zachorował n a żółtaczkę typu C. O trudnościach w zmianie stylu życia, a także misji edukacyjnej na temat tej choroby opowiadał z pasją.

Prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów przedstawiła delegatom Zgromadzenia w  budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych dwie interwencje w sprawie pacjentów w imieniu IAPO. Dotyczyły one fałszywych produktów medycznych wprowadzanych do obiegu , które są zagrożeniem życia dla pacjentów oraz  promocji rozwoju bezpiecznej opieki medycznej skoncentrowanej na  pacjencie.

Udział organizacji pozarządowych w sesjach Zgromadzenia pozwala na wzajemne lepsze poznanie, a co za tym idzie zrozumienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.