Florencja Maj 2010 – Uczymy Społeczeństwo

Ponad 500 uczestników przybyło na konferencję z cyklu Akademia Obywatelska do szpitala akademickiego we Florencji. Byli to lekarze, pacjenci, pielęgniarki, ale też dziennikarze i politycy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Celem spotkania było wyznaczenie priorytetów poprawy bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach.
O swoich doświadczeniach mówili przedstawiciele wszystkich grup z regionu Toskanii: m.in. Robert Tartaglia, Dyrektor Centrum Medycznego Regionu Toskania przedstawił dane według Eurobarometru, z których wynika, że pacjenci w Europie są uświadomieni odnośnie praw i obowiązków pacjenta.
Z danych statystycznych wynika, iż Polacy tak jak Włosi boją się błędów medycznych, komplikacji w trakcie leczenia. Michele Saccomanno, członek senackiej komisji ds. higieny i opieki zdrowotnej opowiadał, jak trudno było mu w szpitalu poprosić pielęgniarkę, żeby umyła ręce przed  wykonaniem zastrzyku. Opowiadał, że jeśli on – polityk wstydzi się zwrócić uwagę personelowi, to jak ma się zachować w takiej sytuacji pacjent.
Prezentacjom problemów z dziedziny bezpieczeństwa dla pacjentów towarzyszyła dyskusja ze strony organizacji pozarządowych działających w regionie Toskanii. Ich przedstawiciele domagali się raportowania zdarzeń niepożądanych, podawania listy wykonanych operacji przez lekarzy zatrudnionych w placówkach medycznych, tak by pacjent miał pełna informację o dokonaniach lekarza, u którego miał mieć wykonany zabieg.
Jolanta Bilińska, prezes Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów opowiedziała o działaniach organizacji działających na rzecz pacjentów w Polsce, ale także w innych krajach świata. Warsztaty w  grupach pozwoliły na wymianę doświadczeń grupy tzw. obywatelskiej i  grupy medycznej. Ustalono zasady współdziałania, które pozwolą w lepszym stopniu zapewnić pacjentom godność, prawo do informacji oraz włączenie na zasadach partnerskich do procesu leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.