Na ratunek – Rzym 2010 r.

Porównaniem systemów ratownictwa medycznego na świecie rozpoczęto tegoroczną konferencję w  Rzymie. Kilkuset gości przez trzy dni miało możliwość zapoznania się z  systemami organizacyjnymi przygotowanymi do niesienia pomocy osobom w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Przedstawiono dane,  iż np. u 41 % ofiar wypadków leczenie szpitalne zaczyna się po 3 godzinach, porównywano czas wyjazdu karetek od momentu zgłoszenia, wskazywano różnorodne systemy powiadamiania, szkolenia społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Sesje tematyczne prowadzili specjaliści z całego świata, wątek zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom wypadku, wspólna koordynacja działań podczas katastrof to główne tematy obrad. W spotkaniu wzięło udział 500 osób: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, przedstawicieli organizacji działających na rzecz pacjentów, przedstawicieli systemu ochrony zdrowia z różnych krajów świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.