Co trzeba wiedzieć o HIV/AIDS?

Liczba osób zakażonych HIV, a w następstwie tego chorych na AIDS rośnie (obecnie szacuje się, iż zakażonych jest ok. 68 mln ludzi na świecie) stąd potrzeba adekwatnych informacji na ten temat. Europejskie Stowarzyszenie ds. AIDS (EATG)  zorganizowało warsztaty w Brukseli dla uczestników projektu AIDS & Mobility. W  opracowanym przez nich podręczniku zawarte są podstawowe informacje na  temat HIV/AIDS, sposobów zakażenia, symptomów i leczenia, ale także zawarto tam informację na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B, i C, a także zakażeń przenoszonych drogą  płciową.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów UE/EFTA.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w przeddzień Światowego Dnia AIDS zorganizowała w Parlamencie Europejskim sesję poświęconą problemom mniejszości narodowych i emigrantów w krajach Europejskich. Zwrócono uwagę, iż obcokrajowcy często z powodu nieznajomości języka, prawa i  różnic kulturowych mają utrudniony dostęp do usług medycznych, w tym np. trudności w dotarciu do centrów konsultacyjnych HIV/AIDS. Rola organizacji pozarządowych to nawiązanie kontaktu z potrzebującymi, dotarcie do takich grup w regionie. Wdrożenie jednakowych materiałów edukacyjnych w Europie powinno zniwelować różnice w dostępie do  wiedzy na temat HIV/AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.