Bezpieczeństwo pacjentów w Polsce i w Czechach

Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów i Związek Pacjentów w Czechach rozpoczęli współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa chorych w obu krajach, ale  także w Europie. Przedstawiciele obu związków stwierdzili, że temat bezpieczeństwa nie zna granic. Podczas planowanego tygodnia bezpieczeństwa i ponoszenia świadomości w tym zakresie Lubos Olejar i  Jolanta Bilińska zajmą się edukacją pacjentów plus właściwymi informacjami na temat praw pacjentów,  polepszenia relacji między chorymi, a personelem medycznym.

Swoje doświadczenia i know how przekażą sobie przedstawiciele obu organizacji podczas wizyt studyjnych w Polsce i w Czechach. Zbudowanie portalu dla pacjentów, gdzie będą oni mogli zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedź od specjalistów stanie się początkiem współpracy. Do projektu zaproszą przedstawicieli innych krajów Europejskich, w przyszłym roku zorganizują okrągły stół, do którego zaproszą pacjentów, autorytety medyczne, lekarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.