Artykuł w Polsce Zbrojnej luty 2010 rok

W ramach programu Bravehealth odbyła się Rzymie konferencja na której omówiono trendy w leczeniu pacjentów z uwzględnieniem najnowszych technologii medycznych. Telemedycyna na świecie najszybciej rozwija się w USA, natomiast w Europie przodują Włochy. W konferencji wzięli udział lekarze, inżynierowie, psychologowie, pielęgniarki, przedstawiciele firm informatycznych, uczestnicy projektu z 17 ośrodków w Europie.

W latach 60 w USA – powstała  satelitarna sieć telekomunikacyjna łącząca amerykańskie bazy wojskowe, rozrzucone na wszystkich kontynentach, ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi w  USA.

20 lutego 1962 r.  – W ramach programu kosmicznego NASA monitorowano podstawowe  parametry  fizjologiczne (m.in. tętno, EKG, ciśnienie tętnicze) pierwszego amerykańskiego astronauty Johna Glenna. W 1970 r.  –  system łączności satelitarnej ATS 6, umożliwił paramedykom  z Alaski i Kanady konsultacje pacjentów  na odległość. W 1999 r.- amerykańska firma zbudowała robota chirurgicznego Zeus Robotic Surgical System, który wykorzystywany jest w chirurgii laparoskopowej i zabiegach małoinwazyjnych. Ważnym etapem w rozwoju telemedycyny była tzw. „operacja Lindbergh”, czyli operacja przeprowadzona w Strasburgu przez profesora francuskiego Jacques Marescaux, znajdującego się w tym czasie w Nowym Jorku. Była to pierwsza na świecie przeprowadzona na odległość operacja chirurgiczna polegająca na usunięciu pęcherzyka żółciowego. Do przeprowadzenia tej operacji wykorzystano dwa wideo terminale Sony z podłączonymi robotami Zeus.

Telemedycyna, czyli medycyna na odległość to najnowsza forma  medycyny i opieki zdrowotnej łącząca elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny.

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji.

Dzięki rozwojowi usług  telemedycznych Europejczycy wydadzą miliardy euro mniej na leczenie. We Francji na ok. 55 tys. łóżek szpitalnych przypada 1.5 tys. z chorymi leczącymi się pod kontrolą lekarza w domu. W tym roku ma ich być już 10 tys. Jeden dzień leczenia w domu jest trzy razy tańszy, niż doba w szpitalu.

Zastosowania telemedycyny w życiu

Konsultacje specjalistyczne – diagnozowanie i badanie pacjentów przez lekarza znajdującego się w miejscu odległym nawet o tysiące kilometrów

Badania

Okresowe przeglądy

Długotrwałe leczenie

Monitorowanie pacjentów i wyników leczenia

Asystowanie przy trudnych zabiegach chirurgicznych

Medycyna powypadkowa

Ratownictwo morskie i górskie

Zalety telemedycyny to:

– Ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi,

– Przesyłanie obrazów statycznych, jak i dynamicznych (najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI)

– Pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla mniejszych szpitali

– Umożliwia sprawowanie stałej, ukierunkowanej na pacjenta opieki domowej, bez konieczności fizycznej obecności lekarza czy pielęgniarki środowiskowej (jest szczególnie ważne na obszarach wiejskich, rejonach geograficznych trudno dostępnych). Np. obszar arktyczny Kanady to 40 procent powierzchni.

– Szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie

– Ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych wypadkach lub katastrofach naturalnych

– Zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjenta

– Zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju

– Zwiększone możliwości szkolenia lekarzy i personelu medycznego, szczególnie na prowincji

Wykorzystanie różnych urządzeń medycznych w systemie telemedycznym

Elektroniczny stetoskop umożliwia lekarzowi zdalne osłuchiwanie serca i płuc u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia

Elektroniczny ciśnieniomierz i pulsoksymetr  – monitorują na bieżąco wartości ciśnienia tętniczego u osób z chorobami krążenia i układu oddechowego,

Glukometr  – jest niezbędny w monitorowaniu na odległość pacjentów z cukrzycą,

Spirometr sprzężony z komputerem lub specjalną przystawką do telefonu jest niezbędny w zdalnej opiece nad chorymi z astmą.

Dane pomiarowe zgromadzone w ramach systemu telemedycznego zostają przesłane do centrum monitorowania, gdzie są analizowane przez system i  magazynowane w bazie danych pacjentów, skąd mogą być pobrane przez  lekarza, personel medyczny czy też samego pacjenta w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy stan pacjenta pogarsza się, wyniki pomiarów przekraczają normę, system wysyła alert (emailem lub telefonicznie) – do  monitorującego lekarza lub pielęgniarki, którzy kontaktują  się z chorym i ustalają dalszy tryb postępowania np. natychmiastowy przyjazd do szpitala lub tylko zmianę dawki leku.

Wszystkie szpitale w Polsce mają dostęp do Internetu, informatyczne systemy zabezpieczeń, ale usługi telemedyczne są w nich rzadkością

– Nieliczne szpitale maja możliwość cyfrowego zapisu wyników badań

– W niewielu karetkach zainstalowana jest specjalistyczna aparatura do przesyłania danych

– Tylko w 11 procent przypadkach prowadzi się konsultacje już w trakcie transportu chorego

– Połowa polskich szpitali ma możliwość prowadzenia komputerowej historii choroby pacjenta, jednak usługi w trybie on –line prowadzą tylko dwa z  nich

– Dostęp do medycznych baz danych posiadają  lekarze w 34 procent ośrodków służby zdrowia, a możliwość z korzystania z technik nauczania na odległość tylko w 16 procentach

Bariery w popularyzacji telemedycyny

– Polacy wolą bezpośredni kontakt z lekarzem – badania OBOP (65 procent Polaków nie słyszało o telemedycynie, 67 procent nie wie o możliwości korzystania z nich w Polsce)

– Preferują tradycyjny sposób konsultacji

– Słabe możliwości technologiczne, konieczne  zmiany w infrastrukturze ośrodków służby zdrowia: trzeba je wyposażyć w aparaturę umożliwiającą  cyfrowy zapis, zreformować  systemy telekomunikacyjne, wprowadzić  refundację usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

– Dane wrażliwe o pacjentach umieszczane w bazach telemedycznych ( muszą  być zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych)

Wdrożenia telemedyczne w Polsce – Instytut Kardiologii w Aninie oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu stworzył pierwszy na świecie system zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego, który zapewnia możliwość kontroli i pomocy w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania urządzenia wszczepionego osobie niesłyszącej.

Procesor mowy pacjenta zostaje podłączony do interfejsu diagnostycznego na  komputerze w poradni w miejscu zamieszkania pacjenta. Specjalista wykonujący badanie i programujący procesor mowy pracuje przy komputerze w Polsce. Rozpoczynając badanie specjalista w Polsce przejmuje kontrolę nad komputerem, gdzie jest pacjent wykorzystując połączenie internetowe.

Kardiotele, czyli całodobowa opieka kardiologiczna oraz wykonywanie badań EKG, za  pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie

Działanie: Pacjent przykleja do ciała jednorazowe elektrody połączone z niewielkim aparatem EKG. Wykręca numer linii Kardiotele. Wita go lekarz dyżurujący. Pacjent uruchamia narzędzie i przykłada je do słuchawki telefonicznej. Połączenie może być realizowane przez telefon stacjonarny lub komórkowy. Na ekranie monitora komputera lekarz widzi zapis pracy serca pacjenta, po zapoznaniu się z EKG dokładnie pyta o dolegliwości, doradza dalszy sposób postępowania.

Jeśli wynik jest niepokojący lekarz natychmiast wzywa karetkę i przekazuje wynik EKG, więc pomoc jest ułatwiona.

Usługa ta jest adresowana do osób, które

– Odczuwają bóle w klatce piersiowej

– Mają  nadciśnienie tętnicze

– Są po zawale serca lub by-passach

– Mają zaburzenia rytmu

– Mieszkają  samotnie, chcą poczuć się bezpiecznie
Podsumowanie

  1. Zastosowanie telemedycyny ma uzasadnienie społeczne i ekonomiczne
  2. Szybki rozwój technologii i stałe obniżanie kosztów usług teleinformatycznych  stwarzają  warunki dla upowszechnienia się domowej opieki pacjentów
  3. Widoczne jest zainteresowanie lekarzy i pacjentów tego typu rozwiązaniami np.  opieka telemedyczna ciężarnych, osób z chorobami krążenia, cukrzycą itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.