Konferencja WHO – Bezpieczna chirurgia

W dniu 10 listopada 2009 r. odbyła się w Warszawie konferencja na  temat Okołooperacyjnej karty kontrolnej – pilotażu i wdrożenia. Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Świtowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez zespół Safe Surgery (Bezpiecznej Chirurgii) w ramach Światowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta WHO w programie Bezpieczna Chirurgia Ratuje Życie. Kartę wprowadziło ponad 300 szpitali na świecie.

Projekt wprowadzenia Karty obejmuje pilotaż w 5 szpitalach w Polsce (sektor publiczny i prywatny). Stosowanie karty będzie w przyszłości wymogiem akredytacyjnym dla szpitali.

Przygotowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej miało na celu zidentyfikowanie kryteriów dla bezpieczeństwa chirurgicznego, które mogą być zastosowane we wszystkich państwach i jednostkach opieki zdrowotnej. Wstępne badania pilotażowe przeprowadzone na tysiącu pacjentów w ośmiu różnych ośrodkach wykazały, że stosowanie karty niemal podwoiło prawdopodobieństwo, iż pacjent otrzyma prawidłowy standard leczenia chirurgicznego.

Karta kontrolna ientyfikuje trzy fazy operacji, każdą odpowiadającą określonemu okresowi pracy: przed zastosowaniem znieczulenia, przed  nacięciem powłok skórnych i przed opuszczeniem sali operacyjnej przez  pacjenta. Podczas każdej fazy, koordynator karty musi potwierdzić, że zespół wykonujący operację zakończył wyszczególnione zadania przed  przystąpieniem do kolejnych etapów operacji.

Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo pacjentów podczas zabiegów operacyjnych zasadne jest podjęcie działań wprowadzających Kartę na  terenie kraju.

Instytucją monitorującą i koordynująca tą  inicjatywą jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.