Kongres Turcja


Kongres Pacjentów IAPO – Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Pacjentów.    
Czwarty Światowy Kongres Pacjentów odbędzie się w Turcji w Istambule w dniach 23 – 25 luty 2010 roku. Organizatorem spotkania jest IAPO (Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Pacjentów). To wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich organizacji działających w sektorze zdrowia, a także przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, ministerstw zdrowia, Komisarzy Europejskich oraz członków Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego a także naukowców i badaczy akademickich. Kongres odbędzie się pod auspicjami Sekretariatu Generalnego Konsula Europejskiego.  

Podczas Kongresu w 2010 roku w ramach programu będą omawiane opracowania badań i testów klinicznych leków, problemy związane z fałszowaniem i  podrabianiem leków, ułatwienia w dostępie  pacjentów do opieki medycznej, technologie dla zdrowia, sposoby leczenia chorób przewlekłych. Głównym tematem obrad będzie opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie ułatwiająca budowanie zdrowego społeczeństwa. Każda organizacja będzie miała możliwość wzięcia udziału w dyskusji, współpracy z innymi organizacjami. Do udziału w Kongresie zaproszono m.in. Margaret Chan, Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, Androulla  Vasiliou, Komisarza, Dyrektora Generalnego Europejskiej Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów, dr Lindę Milan z Komisji ds. Budowania Zdrowego Społeczeństwa, Światowej Organizacji Zdrowia z Regionu Zachodniego Pacyfiku.  

IAPO:  Jest ogólnoświatowym stowarzyszeniem ponad 200 organizacji zrzeszających pacjentów, reprezentujących ponad 50 grup chorób oraz 40 krajów świata. IAPO pracuje w sposób innowacyjny i kreatywny nad wizją opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie. Swoim zasięgiem IAPO obejmuje 365 mln pacjentów na świecie. IAPO jest oficjalnym współpracownikiem Światowej Organizacji Zdrowia, wspiera merytorycznie organizacje pacjentów, tak by stały się efektywne na rynku lokalnym, jak i narodowym. Poprzez opracowywane przez siebie strategie IAPO stara się dostosować system opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów. Więcej informacji na temat IAPO na stronie internetowej: www.patientsorganizations.org/development  
Więcej informacji na temat kongresu w Istambule, rejestracji i programu na stronie internetowej: www.patientsorganizations/congres lub pod adresem: info@patientsorganizations.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.