Jak poprawić bezpieczeństwo pacjentów? – Macedonia 2009

W ramach programu fundacji S. Batorego przedstawiciel fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów wziął udział w spotkaniu 18 krajów Europy i Azji dotyczącym poprawy bezpieczeństwa dla pacjentów.  Uczestnicy konferencji to przedstawiciele ministerstw zdrowia, agencji bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia, organizacji działających na rzecz pacjentów, lekarze, przedstawiciele WHO, fundacji Sorosa, a także pacjenci.

Koordynatorem programu trwającego dwa lata była Ksenia Kosheleva z Ukrainy. Organizatorem spotkania w Skopje było Studiorum, organizacja pozarządowa ze Skopje.

Wiele sesji poświęcono relacjom „białego personelu” z pacjentem, ale  podkreślono tez jakie obowiązki mają pacjenci: dbałość o własne zdrowie i aktywne uczestnictwo w profilaktyce zdrowotnej, świadomy udział w  leczeniu, przestrzeganie zaleceń personelu medycznego dotyczących diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, zmiany trybu życia, uczciwego przedstawiania informacji dotyczących stanu zdrowia, poszanowania godności innych pacjentów, przestrzegania zasad higieny osobistej, przestrzegania regulaminów porządkowych w placówkach medycznych.

Ważnym elementem spotkania były dyskusje na temat prawa pacjenta do umierania w godności. W wielu krajach Europy i Azji nie istnieje opieka hospicyjna. Powołaniu placówek tego typu było według uczestników spotkania największym priorytetem następnych lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.