Forum na temat innowacyjności i dostępności leków

Kilkuset naukowców, polityków, specjalistów służby zdrowia, reprezentantów organizacji pacjenckich, mediów oraz reprezentantów MSD z Europy wzięło udział w spotkaniu w Warszawie 30 czerwca 2009r. Tematem wiodącym Forum były innowacje, jako droga
do niwelowania różnic w ochronie zdrowia. Wielu prelegentów podkreślało rolę różnych aspektów zdrowia publicznego, które będą miały wpływ na kształtowanie systemów ochrony zdrowia w Polsce oraz politykę lekową ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w państwach grupy wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja).

Na kluczowe pytania z tej dziedziny odpowiadali prelegenci: Klara Dobrev – Prezes UNI FEM, Węgierskiego Stowarzyszenia Komitetów Narodowych, Andrea Fischer – była federalna Minister Zdrowia Niemiec, prof. Ilona Kickbusch, Kickbusch Health Consult, Doradca naukowy Meta Forum, dr  Barbara Mittleman – Szef Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, US National Institutes of Health, Pat Cox, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego
i wielu innych. Uczestników spotkania powitał Waldemar Pawlak – Wicepremier RP, który zapoczątkował dyskusję o publicznych i  prywatnych formach opieki zdrowotnej i ich wzajemnej roli w zapewnianiu opieki zdrowotnej w Polsce. Uważa on, iż innowacja w sektorze zdrowia
to kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

Według mnie najciekawszą sesją były wyzwania i innowacje w zakresie zdrowia kobiet. Sesję tę prowadziła Madelaine K. Albright, była Sekretarz Stanu USA.  W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż mimo, że kobiety żyją dłużej, niż mężczyźni, dłużej wiodą życie obciążone chorobami. Poza tym niektóre choroby, jak osteoporoza, choroby sercowo-naczyniowe, rak i problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają je w odmienny sposób,
niż mężczyzn. Niektóre dolegliwości związane z porodem i organami rozrodczymi dotyczą wyłącznie kobiet. Zapytała o trendy na przyszłość i o to, jak w różnych krajach systemy opieki zdrowotnej uwzględniają te potrzeby kobiet.

Klara Dobrev – Prezes UNI FEM przytoczyła najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia na temat dostępu do szpitalnej opieki zdrowotnej na Węgrzech z  których wynika, że szanse kobiet są o 10 % mniejsze, niż mężczyzn. Pochwaliła natomiast system opieki profilaktycznej
w kraju, w którym kobiety udające się na mammografię, cytologię mają zwracane koszty przejazdu. Klara Dobrev ocenia, iż wynik 90 % zgłaszalności się na  badania profilaktyczne jest rezultatem edukacji oraz dobrych działań public relations w środowisku wiejskim.

W Polsce na takie same zaproszenia na bezpłatne badania odpowiada tylko 7 % respondentek – stwierdziła Beata Małecka-Libera – Poseł na sejm RP. Żeby zachęcić kobiety
do badań powstała w ubiegłym roku parlamentarna grupa kobiet, ich zadaniem jest szeroko rozumiana edukacja prozdrowotna w terenie, czyli dotarcie nawet do najmniejszych osiedli
w Polsce i rozmawianie z kobietami o ich zdrowiu. Takie działania wynikają z faktu, że Polacy żyją przeciętnie o 5 lat krócej, niż obywatele krajów Unii Europejskiej.

Andrea Fischer, była Minister Zdrowia Niemiec podkreśliła, iż mimo zaangażowania Ministerstwa w sprawy zdrowia kobiet w jej kraju tylko  połowa respondentek, do których wysyłane są zaproszenia reaguje na nie  czynnym uczestnictwem w badaniach. Podkreśliła jak ważne jest rozumienie, że innowacje to także nowe procesy w technologiach medycznych, nowy sposób myślenia o zdrowiu, nowy styl życia uwzględniający aktywność fizyczną i edukację zdrowotną.

W ramach Meta Forum, czyli ambitnego procesu tworzenia rekomendacji, które pomogłyby kierować ustalaniem polityki na rzecz opieki zdrowotnej i innowacji wypowiadała się m.in. prof. Ilona Kickbush – Doradca naukowy Meta Forum. Zakończeniu forum towarzyszyła gala z okazji 60-lecia magazynu Służba Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.