Warsztaty w Genewie

W dniach 18 – 20 maja 2009r. Jolanta Bilińska wzięła udział w seminarium i warsztatach, w których głównym prelegentami byli przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia: Ted Karpf, dr Fiona Adshead, dyrektor Centrum Chorób Przewlekłych i Promocji Zdrowia, dr Sabine Kopp zajmująca się programem podnoszenia jakości leków w WHO, Rachel Heath, ze  Światowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa dla Pacjentów. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji na temat aktualnych problemów w zdrowiu publicznym na świecie. W spotkaniu wzięła także udział pani prof. Ilona Kickbush – Dyrektor ds. zdrowia.

Podczas warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z 17 krajów świata rozważano sposoby zaangażowania pacjentów w proces leczenia, podnoszenia świadomości zdrowotnej, pokazano także rolę WHO w  identyfikacji roli pacjentów jako najważniejszego elementu systemu opieki zdrowotnej. Pani Jo Groves – Dyrektor Naczelny IAPO przedstawiła relacje między WHO i IAPO oraz wspólne projekty realizowane w ramach opieki skoncentrowanej na pacjencie.

W panelu dyskusyjnym o chorobach przewlekłych, profilaktyce i promocji zdrowia uczestnicy spotkania referowali jak wygląda sytuacja w ich kraju. Dr Fiona Adshead, przedstawiła także plan działania w zakresie chorób niezakaźnych realizowany przez WHO. W panelu drugim zajmowano się podróbkami leków i skutkami stosowania fałszywych medykamentów na  bezpieczeństwo chorych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.