Forum Narodowe na Litwie

Ponad 400 lekarzy, pielęgniarek, pracowników ministerstwa zdrowia, inspekcji sanitarnej i przedstawicieli organizacji reprezentujących pacjentów na Litwie zaproszono do udziału w Narodowym Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Wilnie – 26 września 2008 r.
 
Spotkanie odbyło się w Pałacu Republiki. Głównym tematem forum było wyznaczenie kierunków działania dla wszystkich sektorów władzy ustawodawczej i  wykonawczej zajmujących się ochroną zdrowia obywateli na Litwie. Organizatorami spotkania byli: Rząd Republiki Litewskiej, Minister Zdrowia, Parlamentarzyści, Litewskie Stowarzyszenie Menadżerów Zdrowia.
– Opieka skoncentrowana na pacjencie jest naszym priorytetem – mówił Gediminas Ćerniauskas, minister zdrowia na Litwie. – Wszyscy uczestnicy systemu opieki zdrowotnej muszą tak kierować procesem leczenia, by  pacjent miał świadomość tego, co się z nim dzieje, jak jest leczony, by  miał odwagę zapytać o wszelkie dolegliwości lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta. Zależy nam na aktywnej współpracy z pacjentem – podkreślił Ćerniauskas.
O stosowanych procedurach jakości i  bezpieczeństwa w placówkach medycznych powiedziała Ramune Navickiene, dyrektor inspekcji sanitarnej na Litwie, a także lider Światowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa dla Pacjentów na Litwie.
Jolanta Bilińska, prezes Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów przedstawiła rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu dialogu między personelem szpitala, a pacjentem. Podkreśliła wagę opieki skoncentrowanej na  pacjencie jako jedynej efektywnej w procesie leczenia.


Fot. Uczestnicy Forum Narodowego na Litwie


Fot. Gediminas Ćerniauskas, minister zdrowia na Litwie i.Jolanta Bilińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.