Spotkanie w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

W dniach 8 – 10 września 2008 r. przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów z Europy Wschodniej i Azji spotkali się w  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. W przedsięwzięcie East – East jest zaangażowanych 18 krajów. Spotkanie w Warszawie było poświęcone wdrażaniu zasad bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz  skoncentrowanej na pacjencie opiece zdrowotnej.
Gospodarzem spotkania w Warszawie była Federacja Pacjentów Polskich.
W trakcie dyskusji ustalono, iż jedynym sposobem rozwiązania problemu bezpieczeństwa pacjentów jest współpraca między przedstawicielami administracji rządowej, świadczeniodawcami, organizacjami pacjentów oraz przedstawicielami środowiska medycznego. W ramach programu East – East fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów przyjęła w ubiegłym roku delegację z Ukrainy na staż studyjny w ramach którego zorganizowano spotkania z  Ministrem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Centrum Akredytacji i Jakości w Ochronie Zdrowia oraz w szpitalach województwa łódzkiego. Przedstawiciele fundacji mieli możliwość przekazania informacji o  prawach i obowiązkach pacjenta oraz instytucji rzecznika praw pacjentów. W ramach aktualnego programu Jolanta Bilińska, prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów została zaproszona jako ekspert na  spotkanie w Mołdawii w grudniu 2008 r.


Fot. Uczestnicy spotkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.