Kongres Paryż

Konferencja na temat „Jakości i Bezpieczeństwa w ochronie zdrowia” w Paryżu w kwietniu 2008 r.

Pięciu przedstawicieli Światowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa dla Pacjentów przy Światowej Organizacji Zdrowia wzięło udział w  Międzynarodowym Forum ds. Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia w  Paryżu. Konferencja odbyła się w dniach 22 – 25 kwietnia 2008 r.  Po raz pierwszy w 13 letniej tradycji konferencji wszystkie sesje poświęcone były poprawie jakości i bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej. Do  grupy przedstawicieli WHO należeli: Marty Hatlie (USA), Helen Hughes (WHO Wielka Brytania), Nagwa Metwally (Egipt), Fedir Petkanych (Ukraina) oraz  Jolanta Bilińska (Polska, Narodowy Fundusz Zdrowia, polski przedstawiciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwo dla Pacjentów przy WHO) Trudno jest wymienić wszystkie interesujące sesje i warsztaty, bo warto było uczestniczyć w każdym z nich. Ja wybrałam m.in. prezentacje na  temat strategii podniesienia efektywności i poprawy bezpieczeństwa w  szpitalach na przykładzie USA, Singapuru i Wielkiej Brytanii. Okazało się, że współpraca zespołu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i  laborantów oraz techników obsługujących sprzęt diagnostyczny pozwala skrócić czas pobytu pacjenta w placówce medycznej – diagnostycznej z 8 do 2 godzin. Song Khim Chua wdrożył taki program w szpitalu w Singapurze przed dwoma laty. Teraz pacjent, który trafia do szpitala nie  rozpoczyna swojej drogi leczenia od rejestracji do lekarzy specjalistów, nie zapisuje się na badania laboratoryjne i diagnostyczne, ale  specjalne konsylium medyczne od razu decyduje o kompleksowej opiece medycznej nad pacjentem. Oprócz tego że pacjent, który przychodzi do  szpitala o godz. 8 rano, a o godz. 10 ma już w ręku dokumentację z  diagnozą i plik recept w ręku ma także możliwość podzielenia się wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi choroby z zespołem lekarzy specjalistów jednocześnie. W tradycyjnym modelu leczenia chorzy trafiali do placówki o godz. 8 rano a opuszczali ją po południu, pierwszy pacjent opuszczał ją po godz. 16.

Uczestnicy konferencji poświęcili wiele uwagi opiniom  pacjentów zawartych w odpowiedziach w kwestionariuszach, które są ważne przy badaniach efektywności i bezpieczeństwa leczenia. Piera Poletti z Włoch, Andrew Thompson z Wilk. Brytanii i Diana Delnoij z Holandii przedstawili swoje aktualne wyniki badań.

Oprócz sesji i warsztatów na wszystkich ścianach pałacu kongresowego wisiały plakaty z informacjami na temat roli pacjenta w procesie leczenia:  jego obowiązków i praw w trakcie pobytu w ambulatorium, szpitalu, poradni itp., treningów personelu i systemów akredytacyjnych placówek zdrowia na świecie.

Dla nas przedstawicieli PFPS WHO była to bardzo ważna konferencja. Wielokrotnie mieliśmy wątpliwości czy wybrać wykład na temat wdrażania standardów sanitarnych w krajach trzeciego świata, czy raportowanie błędów medycznych w sali obok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.