Rok 2007

Wydarzenia

Maj 2004r. –  57 Zgromadzenie WHO poparło stworzenie międzynarodowego sojuszu na  rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Sojusz rozpoczął swoją działalność w październiku 2004 roku. Jego celem jest koordynowanie  i  przyspieszanie poprawy bezpieczeństwa pacjentów na świecie.
Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów nawołuje do otwartości, uczciwości, wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, partnerstwa pracowników służby zdrowia, ustawodawców i społeczności pacjentów, nadawaniu praw pacjentom i pracownikom służby zdrowia, zmniejszania szkód spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej.

Listopad 2005r. – w Londynie odbyły się pierwsze warsztaty Pacjentów na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów na które zaproszono 21 przedstawicieli wyłonionych w drodze konkursu z 19 krajów świata.
Polskim przedstawicielem na tym spotkaniu była Jolanta Bilińska, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym osiągnięciem warsztatów było opracowanie m.in. Deklaracji Londyńskiej i planu działania dla liderów regionalnych.

 
Fot. 1 Historie pacjentów, rodzin i działaczy ruchu na rzecz bezpieczeństwa chorych to tematy warsztatów w Londynie w 2005 roku.


Luty 2006 r. – odbył się w Barcelonie 2 Światowy Kongres Organizacji Działających na Rzecz Pacjentów IAPO  (International Alliance of Patients’ Organizations). Wśród uczestników kongresu byli także działacze na rzecz bezpieczeństwa pacjentów. Zainteresowanym wręczali poradniki z  aktualnymi zadaniami ustalonymi przez Światową Organizację Zdrowia i  Światowe Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów. Kilka sesji poświęconych było akcji czysty świat to bezpieczny świat, metodom pozyskiwania funduszy na rzecz organizacji pozarządowych, fundacji i  stowarzyszeń, opracowaniu metod i narzędzi ułatwiających porozumiewanie się pacjentów i aktywistów działających na rzecz chorych z personelem medycznym.


Fot. Barcelona

Maj 2006r. – w San Francisco odbyła się konferencja zorganizowana przez Narodową Fundację Bezpieczeństwa Pacjentów w USA. Prawie 2000 uczestników z  całego świata zajmowało się kwestiami bezpieczeństwa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Ustalono, iż termin bezpieczeństwo odnosi się do  wszystkich aspektów opieki zdrowotnej, jaką otrzymują pacjenci na całym świecie.
Zawiera on wszystkie te elementy, które mogą przyczynić się do niepożądanego zdarzenia w trakcie leczenia, takich jak: 
    – zastosowanie niewłaściwej procedury klinicznej,
    – podjęcie błędnej decyzji
    – skutki uboczne leków
    – zagrożenia spowodowane przyrządami medycznymi, produktami niskiej jakości
    – błędy tzw. ludzkie lub systemu.

Zdarzenie takie może mieć miejsce na terenie szpitala, przychodni, w domu opieki, aptece, hospicjum czy też w innym miejscu, w którym chory korzysta z  pomocy medycznej. Spektakularne błędy medyczne to operacje wykonywane po niewłaściwej stronie chorego czy też operowanie niewłaściwego pacjenta.
By walczyć z tym zjawiskiem należy opracować specjalne procedury. Amerykańscy specjaliści uważają, że do ochrony zdrowia można przenieść rozwiązania stosowane w innych gałęziach gospodarki, np. w przemyśle lotniczym. Jedną z istotnych przyczyn popełniania błędów jest autorytarna i hierarchiczna kultura panująca w placówkach medycznych. Wielu lekarzy nie jest w sobie w stanie wyobrazić, że pielęgniarka może zwrócić im uwagę. Podobnie było kiedyś w lotnictwie. Według Ann Rhoades, szefowej public relations linii lotniczych JetBlue, jeszcze kilka lat temu było niemożliwe, aby stewardessa zwróciła uwagę pilotowi. Po  opracowaniu reguł i standardów bezpieczeństwa stało się to rzeczą naturalną.
Według danych Institute of Medicine po retrospektywnym zapoznaniu się z dokumentacjami lekarskimi stwierdzono, iż z powodu błędów medycznych umiera rocznie w USA 44 tys. osób, a przypuszcza się, że liczba ta może sięgać do 98 tys. osób. 


Fot. Kongres w San Francisco był okazją do nawiązania współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pacjentów w USA.

Wrzesień 2006r. – trekking w Nepalu – higiena rąk w jednej z nepalskich wiosek Ringmo, spotkania z uczniami szkół podstawowych i ich rodzicami.
W rytm piosenki „Happy Birthday to You”, która trwa około 20 sek.- czas uznany przez WHO jako prawidłowy do dokładnego umycia rąk. W szkole w Ringmo, ale i w większości domów nie ma bieżącej wody, podstawowych środków czystości , utrudnia to przestrzeganie higienicznych standardów europejskich.


Grudzień 2006r. – Obóz integracyjny dla dzieci słyszących i niesłyszących w Poroninie zrealizowany dzięki dotacji Ministerstwa Sportu oraz Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Niesłyszących.


Poronin 2006r

Program sportowy i poznawczy był bardzo ciekawy. Dzieci miały okazję spojrzeć w dół ze szczytu Kasprowego Wierchu i Gubałówki, nauczyć się jeździć na  nartach, ale i wędrować po kilka godzin dziennie w dolinach Strążyskiej i Kościeliskiej. Najwięcej radości sprawiały dzieciom i ich rodzicom wyjazdy na pływalnię. Dzięki rywalizacji, sukcesom i porażkom związanym nieodłącznie z zawodami sportowymi  uczniowie ze świata ciszy dobrze dawali sobie radę w świecie dźwięków.

Styczeń 2007 r. Londyn – Spotkanie europejskich liderów ds. bezpieczeństwa pacjentów w  celu ustalenia programu warsztatów w Dublinie we wrześniu 2007 r. oraz  kryteriów kwalifikacyjnych dla uczestników tegoż spotkania. Zaplanowano, iż wezmą w nim udział zarówno pacjenci, rodziny chorych, jak i  świadczeniodawcy, lekarze i inne osoby związane z systemem opieki zdrowotnej w Europie.


Fot. Margaret Murphy i Rachel Heath

Styczeń 2007 r. – Genewa spotkanie z Julie Storr, przedstawicielem WHO odpowiedzialnym za wdrożenie projektu Czyste środowisko to bezpieczne środowisko, prof.  Marianną McGuckin z Uniwersytetu w Filadelfii, Rachel Heath, szefową projektu Bezpieczeństwo dla Pacjentów oraz Jolantą Bilińską, prezesem Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów.


Fot.Julie Storr, prof. Marianne McGuckin, Jolanta Bilinska

Podczas spotkania w Genewie ustalono zasady współpracy w zakresie realizacji projektu czyste środowisko to bezpieczne środowisko. Kwestionariusz dla pacjenta uwzględniający jego potrzeby w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w placówce medycznej jest zamieszczony na stronie fundacji, proszę o jego wypełnienie dla celów badawczych. Podczas spotkania ustalono zasady pracy lekarza i pacjenta na podstawie badań przeprowadzanych przez prof. McGuckin w ciągu ostatnich 10 lat.

Kwiecień 2007r. – szkolenie w Światowym Centrum Prac badawczych nad szczepionką przeciwko HIV/AIDS w Nowym Yorku IAVI  (International AIDS Vaccine Initiative) – organizacja spotkań możliwa była dzięki pomocy Hester Kuipers,szefa ds. komunikacji w Europie. W NY spotkania organizowane były przez Megan Youmans. Katharine Moore, dyrektora ds. komunikacji na  świecie i Alexandrę V.Menezes dyrektora ds. programów krajowych i  regionalnych. Przedstawili nam strategię i aktualny poziom badań nad  szczepionką przeciwko HIV/AIDS. Badanie te prowadzone są w Kenii i  Indiach, a także w wielu laboratoriach w Europie. Zadaniem organizacji pozarządowych jest wspieranie prowadzonych badań przez instytucje akademickie, firmy farmaceutyczne oraz biotechnologów, a także informowanie społeczeństwa o problemach ludzi zakażonych HIV/AIDS. W  akcjach podejmowanych na rzecz chorych na HIV/AIDS należy zwracać uwagę Komisji Europejskiej, parlamentarzystów, mediów, świadczeniodawców.
Więcej informacji na stronie www.iavi.org

Maj 2007 r. – Spotkanie w Brukseli. Jolanta Bilińska została zaproszona do  przedstawienia informacji na temat sektora Bezpieczeństwo dla Pacjentów w ramach WHO oraz aktualnych tendencji w leczeniu i profilaktyce hemofilii w Polsce. Była to doskonała okazja do dyskusji z  przedstawicielami świata nauki, ekspertami w dziedzinie leczenia hemofilii.
Odpowiedzialnym za przygotowanie konferencji w Brukseli był: Hubert K. Hartl, szef Europejskiego Konsorcjum ds. Hemofilii oraz  Peter Vanovertveld.


Fot. Jolanta Bilińska i Peter Vanovertveld

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.